حل مرحله 882 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 882 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 882 جدولانه کلاسیک

افقی 1 سبک ادبی قرن ۱۹ -> رمانتیک
افقی 1 از اثرهای معروف سهراب سپهری -> هشتکتاب
افقی 2 دوازده ماه -> سال
افقی 2 سقم -> بیماری
افقی 2 از شهرهای چهارمحال بختیاری -> اردل
افقی 3 ماهی کنسرو -> تن
افقی 3 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 3 پول حرام -> ربا
افقی 3 مطابق روز -> الامد
افقی 4 معلم ثانی -> فارابی
افقی 4 رود مرزی -> اترک
افقی 5 گاز مرداب -> اتان
افقی 5 سنگریزه -> شن
افقی 5 چاه فاضلاب -> ابشی
افقی 5 قلم تخته سیاه -> گچ
افقی 6 مطیع -> رام
افقی 6 راهرو -> دالان
افقی 6 فراموشی -> نسی
افقی 7 عدد قهرمان -> یک
افقی 7 خار بیابان -> ورک
افقی 7 سلطان و ملک -> پادشاه
افقی 8 فیلمی با بازی حسین یاری -> اقلیما
افقی 8 مأیوس -> ناامید
افقی 9 پی در پی -> متوارد
افقی 9 لوس -> ننر
افقی 9 نام ترکی -> اد
افقی 10 سلطان جنگل -> شیر
افقی 10 نگهبان خرمن -> بنوان
افقی 10 چروک -> کیس
افقی 11 ویتامین جدول -> کا
افقی 11 بیرق -> پرچم
افقی 11 زمین ترکی -> یر
افقی 11 فیلم بی‌صدا -> صامت
افقی 12 جنگ‌افزار قدیمی -> نیزه
افقی 12 از غارهای معروف ایران -> علیصدر
افقی 13 برتری داشتن -> رجحان
افقی 13 زردش هم میوه است -> الو
افقی 13 آخرین توان -> نا
افقی 13 شهر فراری -> رم
افقی 14 جای ترسناک -> مهیل
افقی 14 بلندی -> ارتفاع
افقی 14 به جا آوردن -> ادا
افقی 15 کتابی از ابن ندیم -> الفهرست
افقی 15 روز قیامت -> رستاخیز
عمودی 1 فوز -> رستگاری
عمودی 1 فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی -> اشکسرما
عمودی 2 اسباب خانه -> مان
عمودی 2 واحد پول بنگلادش -> تاکا
عمودی 2 حرف تردید -> یا
عمودی 2 نادانی -> جهل
عمودی 3 سراب -> ال
عمودی 3 رنگ و لون -> فام
عمودی 3 کره ماه -> قمر
عمودی 3 لاغر نزار -> نحیف
عمودی 4 عدد حمام -> وان
عمودی 4 واحد فشار الکتریکی -> ولت
عمودی 4 کاسه کوچک -> پیاله
عمودی 5 اصل و نژاد -> تبار
عمودی 5 سردار نامی ایرانی -> اریوبرزن
عمودی 6 حرف دهان کجی -> یی
عمودی 6 غذای بیمار -> اش
عمودی 6 از آلات موسیقی -> کمانچه
عمودی 6 درخت مورد -> اس
عمودی 7 بستنش برای ایمنی بهتر است -> کمربند
عمودی 7 ریشه درخت -> اروم
عمودی 7 هنر خارجی -> ارت
عمودی 8 رنگ دریا -> ابی
عمودی 8 بالای فرنگی -> اپ
عمودی 8 تصدیق روسی -> دا
عمودی 8 سبب و انگیزه -> علت
عمودی 9 رب‌النوع زمین -> هرا
عمودی 9 اینک و حالا -> الان
عمودی 9 آبرود -> نیلوفر
عمودی 10 ضمیر مؤنث انگلیسی -> شی
عمودی 10 از شهرهای خوزستان -> ابادان
عمودی 10 برکت برنج -> ری
عمودی 10 برگ برنده -> اس
عمودی 11 اطفائیه -> اتشنشانی
عمودی 11 پیشه و حرفه -> صنعت
عمودی 12 واحد انرژی -> کالری
عمودی 12 حکم و دستور -> امر
عمودی 12 بانگ و صوت -> صدا
عمودی 13 پارچه تبلیغاتی -> تراک
عمودی 13 بازداشتن -> نهی
عمودی 13 سرمایه پایدار -> کار
عمودی 13 حرف درد -> اخ
عمودی 14 نخستین انسان -> ادم
عمودی 14 مزه خرمالو -> گس
عمودی 14 همیشه و پیوسته -> دایم
عمودی 14 رفوزگی -> ردی
عمودی 15 بدبدک، کرک، وشم -> بلدرچین
عمودی 15 وضو -> دستنماز