جواب مرحله 285 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 285 جدولانه یک

جواب مرحله 285 جدولانه یک

آخر -> پایان
آراسته و نیکو -> پدرام
آشفتگی -> بلبشو
آموزش کارهای غیر اخلاقی -> بد آموزی
آن که ساز می زند -> نوازنده
اثر آندره ژید -> ایزابل
اثر ژان پل سارتر -> مگس ها
اثر م.مؤدب پور -> رکسانا
اثر مرتضی مشفق کاظمی -> یادگاری کشب
ارمغان زمستان -> برف
الهه عشق یونان باستان -> ونوس
اهل یک محل -> بومی
بابا -> پدر
بخیل -> خسیس
بدگمان -> سیاه دل
برش سینمایی -> کات
برهنه -> رت
به رخ کشیدن خوبی -> منت
بی مانند -> نادره
بیهوده -> نافرجام
پارچه که روی لحاف کشند -> ملافه
پایتخت کامرون -> یایونده
پراکندگی -> شت
پینه دوز -> پاره دوز
ترسناک -> هایب
ترکیب -> کمپوزیسیون
تسمه -> سیرم
توافق سیاسی -> اگرمان
جستن -> جهیدن
جنبش -> نوسان
حرارت و گرمی -> تف
حرف ندا -> یا
حصه پایین دیوار -> هزاره
خانه -> سرا
خشکی -> یبس
خطی که زاویه را نصف می کند -> نیمساز
خفتن -> آرامیدن
خودستایی -> لاف
دارای دقت زیاد -> ریزبین
درک -> فهم
دریاچه -> بحیره
دسته و گروه -> اکیپ
دیه -> خون بها
ذکر شده -> نام برده
راه و روش -> سنت
رفیق مشهدی -> یره
روزگار -> زمانه
روشنایی -> نور
سالک -> رهرو
سخن -> لحن
سلوک -> رفتار
سواره -> راکب
شادی و مسرت -> کیف
صفت روباه -> مکار
صمیمی -> یکدل
ضمیر غایب -> او
عابد -> ربانی
عدد اول -> یک
غله کم حرف -> جو
فوتبالیست آلمانی -> هوملس
فیلمی از برادران کوئن -> پاریس دوستت دارم
فیلمی از کارول رید -> مرد ناجور
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> دالاهو
قدیمی -> کهن
قورباغه -> وک
قوم آتیلا -> هون
مادر -> والده
مادر خودمانی -> ننه
مانع -> سد
مردی که ریش دارد -> ریشو
معالجه -> طب
منصوب به روزگار -> دهری
میان -> لا
میدهند تا رسوا کنند -> لو
میل شدید -> هوس
نادان -> کانا
ناهماهنگ -> ناجوار
نژاد مردم تایلند -> تای
نوعی گیاه باتلاقی -> جگن
نوعی ورزش -> رزمی
نیم صدای زنبور -> وز
واحد سطح -> ار
کبوتر دشتی -> یمام