حل مرحله 879 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 879 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 879 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مجری ماه عسل -> احسانعلیخانی
افقی 1 جام معروف -> جم
افقی 2 شبکه تندرستی -> سلامت
افقی 2 حالا -> الان
افقی 2 واژه -> کلمه
افقی 3 از هم سوا کردن -> جداکردن
افقی 3 به پایان رسانیدن -> اتمام
افقی 4 زدنی بهانه‌گیر -> نق
افقی 4 دریاچه‌ای در آفریقا -> نیاسا
افقی 4 جمع منبع -> منابع
افقی 5 گنج -> کنز
افقی 5 ماشین پنبه پاک کنی -> جین
افقی 5 ناقوس -> جرس
افقی 5 دریاچه ترکیه -> وان
افقی 6 پست‌تر -> ادنا
افقی 6 فرمانبردار رئیس -> مریوس
افقی 6 حرارت دادن -> تف
افقی 7 رویداد بسیار ناگوار و غم‌انگیز -> فاجعه
افقی 7 رها از بند -> ازاد
افقی 7 عضو صورت -> لب
افقی 8 به ویژه -> بالاخص
افقی 8 گلی زیبا -> یاسمین
افقی 9 پیشوند نفی -> نا
افقی 9 تنها و یگانه -> واحد
افقی 9 بانوی فرانسوی -> مادام
افقی 10 مخفف آتش -> تش
افقی 10 برابر -> مطابق
افقی 10 نام زنانه -> سارا
افقی 11 تصدیق عامی -> اها
افقی 11 حیرت -> بهت
افقی 11 ایتالیای قدیم -> روم
افقی 11 فلز چهره -> روی
افقی 12 توصیه -> سفارش
افقی 12 محصول گیاه گون -> کتیرا
افقی 12 پاسخ منفی -> نه
افقی 13 حجاب بانوان -> روسری
افقی 13 اسطوره فوتبال ایران -> علیدایی
افقی 14 پیروز -> فاتح
افقی 14 شیوه کار -> روال
افقی 14 کنایه از راحت‌طلب -> تناسا
افقی 15 پرگویی -> ور
افقی 15 از میراث فرهنگی استان یزد -> مسجدجامعکبیر
عمودی 1 سرپیچی کردن -> استنکاف
عمودی 1 پدر ترکی -> اتا
عمودی 1 ترمیم فرش -> رفو
عمودی 2 گشودن معما -> حل
عمودی 2 موقع افت فشار می‌خورند -> قنداب
عمودی 2 نام قدیم تنکابن -> شهسوار
عمودی 3 درخت آبنوس -> ساج
عمودی 3 استان گنبد سلطانیه -> زنجان
عمودی 3 نوعی چاپ -> افست
عمودی 4 مقابل رفتن -> امدن
عمودی 4 آگاه کردن -> اعلام
عمودی 4 مهربان‌تر -> ارحم
عمودی 5 پیامدها -> نتایج
عمودی 5 علامت جمع -> ها
عمودی 5 مورخ ایرانی -> طبری
عمودی 6 وسیله پرواز انفرادی -> کایت
عمودی 6 تمنا -> خواهش
عمودی 6 ردیف قالیبافی -> رج
عمودی 7 مخترع استارت آسانسور -> لارسن
عمودی 7 برخورد -> اصابت
عمودی 7 ساز خوشبو -> عود
عمودی 8 شب بلند سال -> یلدا
عمودی 8 چشیدن -> مز
عمودی 8 ضد باطل -> حق
عمودی 8 از پدال‌های خودرو -> کلاج
عمودی 9 رئیس ایل -> خان
عمودی 9 روزنامه‌ها -> جراید
عمودی 9 از عنکبوتیان -> رتیلا
عمودی 10 اشاره دور -> ان
عمودی 10 شهری در اسپانیا -> مریدا
عمودی 10 کشور استکهلم -> سوید
عمودی 11 آن طرف -> انسو
عمودی 11 ناخن ستور -> سم
عمودی 11 چمنزارها -> مراتع
عمودی 12 یگانه -> یکتا
عمودی 12 از شهرهای آذربایجان غربی -> سلماس
عمودی 12 اکنون -> اینک
عمودی 13 چیز فشرده شده -> لمبو
عمودی 13 مقابل خفته -> بیدار
عمودی 13 امر به یافتن -> یاب
عمودی 14 جماعت‌ها -> جماعات
عمودی 14 درختی سایه گستر -> نارون
عمودی 14 نت آخر -> سی
عمودی 15 بااهمیت -> مهم
عمودی 15 طلای سیاه -> نفت
عمودی 15 کنایه از پولدار -> مایهدار