حل مرحله 877 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 877 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 877 جدولانه کلاسیک

افقی 1 شتر گاو پلنگ -> زرافه
افقی 1 بلندمنظر و بی‌اعتنا به مال دنیا -> چشمودلسیر
افقی 2 بت جاهلیت -> هبل
افقی 2 چشم‌پوشی، عفو -> بخشایش
افقی 2 کلام درویش -> یاهو
افقی 3 رسم کننده -> راسم
افقی 3 کشوری در آفریقا -> زییر
افقی 3 پیامبر خوش‌صدا -> داوود
افقی 4 توجه -> اعتنا
افقی 4 حیوان وحشی -> دد
افقی 4 آجر نصفه -> نیمه
افقی 5 امر به ماندن -> بمان
افقی 5 ترس -> وحشت
افقی 5 مرادف آشغال -> ات
افقی 6 کانون دایره -> مرکز
افقی 6 شریف -> نجیب
افقی 6 قیمت -> نرخ
افقی 7 بخشش بی‌چشمداشت -> هبه
افقی 7 برگشت از تصمیم -> انصراف
افقی 7 از مرکبات -> لیمو
افقی 8 مشاور -> رایزن
افقی 8 مخفف آگاه -> اگه
افقی 8 دهنه -> افسار
افقی 9 وخامت امر -> وبال
افقی 9 بخش سرپوشیده تالار مسجد -> شبستان
افقی 9 مزه فلفلی -> تند
افقی 10 قدرت -> زور
افقی 10 ادعا -> دعوی
افقی 10 ورزش خشن -> رگبی
افقی 11 ریشه -> بن
افقی 11 وسیله پرواز -> بالن
افقی 11 داستان کوتاه -> نوول
افقی 12 موضعی در مناسک حج -> مروه
افقی 12 گشاده -> وا
افقی 12 کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 13 از مظاهر زیبای طبیعی -> ابشار
افقی 13 اثر سوختگی بر پوست -> تاول
افقی 13 شهری در استان زنجان -> ابهر
افقی 14 واحد پول مشترک اروپا -> یورو
افقی 14 مددرسانی -> یاررسی
افقی 14 خورشید -> شمس
افقی 15 نوعی سنگ قیمتی -> یاقوتکبود
افقی 15 رزیه چوب -> خاشاک
عمودی 1 درخشنده -> زهرا
عمودی 1 از بازیگران فیلم سیب و سلما -> بهروزبقایی
عمودی 2 صنعتی در شعر -> رباعی
عمودی 2 میمون دنیای قدیم -> بابون
عمودی 2 نوعی مار -> بوا
عمودی 3 زمان بی‌آغاز -> الست
عمودی 3 نام پسرانه -> مهیار
عمودی 3 محل طلوع آفتاب -> مشرق
عمودی 4 کرسی واعظ -> منبر
عمودی 4 نگاه خیره -> زل
عمودی 4 تحسین فرنگی -> براوو
عمودی 5 خمره بزرگ -> هب
عمودی 5 ممکن بودن -> امکان
عمودی 5 قاضی مسابقات -> داور
عمودی 6 جانور پوست قیمتی -> خز
عمودی 6 گازی در جو -> ازن
عمودی 6 زبانه آتش -> شعله
عمودی 6 عدد گلر -> یک
عمودی 7 مزه کردن -> چشیدن
عمودی 7 در حمام پیدا می‌شود -> صابون
عمودی 7 پیچ و شکن -> تاب
عمودی 8 ممکن است -> شاید
عمودی 8 خوراکی از اسفناج -> نرگسی
عمودی 8 ضد پشتک -> وارو
عمودی 9 مخفف امیر -> میر
عمودی 9 زیبایی و محبوبیت -> وجاهت
عمودی 9 جنگ -> ناورد
عمودی 10 پنبه‌دانه -> وش
عمودی 10 لاغر -> نحیف
عمودی 10 نوعی یقه -> ارو
عمودی 10 بی‌حس -> لس
عمودی 11 شب پیش از امروز -> دیشب
عمودی 11 میوه خوشه‌ای -> انگور
عمودی 11 گل منجمد -> یخ
عمودی 12 فرومایگی -> لیامت
عمودی 12 در هم پیچیده -> لف
عمودی 12 آشوب، شورش -> بلوا
عمودی 13 شهر استان مرکزی -> ساوه
عمودی 13 تباهی، نابودی -> نیستی
عمودی 13 عضو تنفس ماهی -> ابشش
عمودی 14 ناگهانی -> یهو
عمودی 14 آرزوی بزرگ -> ارمان
عمودی 14 خدای هندوان -> برهما
عمودی 15 به دام افتادن -> رودستخوردن
عمودی 15 پل پیروزی -> ورسک