حل مرحله 876 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 876 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 876 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مستشرق -> خاورشناس
افقی 1 خودداری کردن -> امتناع
افقی 2 ماه آخر سال شمسی -> اسفند
افقی 2 شیوه و منوال -> روال
افقی 2 دیکته -> املا
افقی 3 بچه چهارپایان -> نتاج
افقی 3 کشور جزیره‌ای نزدیک انگلستان -> ایرلند
افقی 3 شهر آرزو -> امل
افقی 4 مروارید -> در
افقی 4 شانه فلزی -> برس
افقی 4 معاون هیتلر -> هس
افقی 4 بدن و جسم -> اندام
افقی 5 مجموعه ظروف غذاخوری -> سرویس
افقی 5 کلک -> نارو
افقی 5 نت پنجم -> سو
افقی 6 رشد -> نمو
افقی 6 خدمتکار پیر -> دادا
افقی 6 سوراخ‌های ریز روی پوست -> مسام
افقی 7 آبگیر -> برکه
افقی 7 شنا کردن -> ابتنی
افقی 7 دومین مهره گردن -> اسه
افقی 8 قطب منفی باتری -> کاتد
افقی 8 دودکش -> تنوره
افقی 8 برادران انگلیسی دربار صفویان -> شرلی
افقی 9 حیا و آزرم -> شرم
افقی 9 پر شدن معده -> امتلا
افقی 9 از دسرهای همراه غذا -> ترشی
افقی 10 ساده‌لوح -> هالو
افقی 10 کم -> اندک
افقی 10 حیوان مسابقه -> اسب
افقی 11 تصدیق انگلیسی -> یس
افقی 11 جهنم -> دوزخ
افقی 11 سم مهلک -> هلاهل
افقی 12 روستای آجیل و تخمه تهران -> جابان
افقی 12 دو یار هم‌قد -> اا
افقی 12 مادر ترکی -> انا
افقی 12 دوستی و علاقه -> ود
افقی 13 رشد کردن -> نمو
افقی 13 معاون دادستان -> دادیار
افقی 13 ترسناک -> مهیب
افقی 14 زبان مردم کشور گرجستان -> گرجی
افقی 14 پایتخت سوریه -> دمشق
افقی 14 صحرای اتمی آمریکا -> نوادا
افقی 15 مافیای ژاپن -> یاکوزا
افقی 15 تاکستان -> باغانگور
عمودی 1 آل -> خاندان
عمودی 1 ناو -> کشتیجنگی
عمودی 2 حیوان بارکش -> استر
عمودی 2 روده گوسفند -> مبار
عمودی 2 شهر گدایان -> سامرا
عمودی 3 پایبندی در دوستی -> وفا
عمودی 3 وسیله نقلیه مناطق قطبی -> سورتمه
عمودی 3 خرچنگ دراز -> بوجک
عمودی 4 کارگر -> رنجبر
عمودی 4 پیش شماره -> کد
عمودی 4 به جا آوردن -> ادا
عمودی 4 ضمیر خارجی -> یو
عمودی 5 از افعال ربطی -> شد
عمودی 5 عضو پیچ در پیچ شکم -> روده
عمودی 5 از کوه‌های مهم کشور -> الوند
عمودی 6 قاره پرجمعیت -> اسیا
عمودی 6 تابستان -> تموز
عمودی 6 همراه شکلک -> ادا
عمودی 7 تصدیق فارسی -> اری
عمودی 7 پرده‌برداری از کعبه -> سدانت
عمودی 7 خدمتگزار -> خادم
عمودی 8 از تقسیمات قرآنی -> سوره
عمودی 8 بیماری آفریقایی -> ابولا
عمودی 8 اثری از نیما یوشیج -> ایشب
عمودی 9 فصیح -> السن
عمودی 9 سرود و نغمه -> ترانه
عمودی 9 کلمه احترام برای مردان -> اقا
عمودی 10 نوعی آچار -> الن
عمودی 10 مادر پیامبر اسلام -> امنه
عمودی 10 پول امریکا -> دلار
عمودی 11 غارتگر نفت ایران -> دارسی
عمودی 11 حرکت و جنبش -> تکان
عمودی 11 آخرین توان -> نا
عمودی 12 صفت عدد -> تا
عمودی 12 آواز -> نوا
عمودی 12 شمشاد -> شر
عمودی 12 دشت و صحرا -> هامون
عمودی 13 سمبل و مظهر -> نماد
عمودی 13 سپهبد -> مارشال
عمودی 13 گرده قارچ -> هاگ
عمودی 14 لقب کشور آفریقای جنوبی -> الماس
عمودی 14 نوشته ساده -> سلیس
عمودی 14 حرف پیروزی -> ویدو
عمودی 15 هپروت -> عالمواهی
عمودی 15 شکیبا -> بردبار