حل مرحله 875 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 875 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 875 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بنیانگذار حکومت ماد -> دیااکو
افقی 1 بیماری نرمی استخوان -> راشیتیسم
افقی 2 آبونمان نشریه -> اشتراک
افقی 2 از بنیانگذاران آلمانی جامعه شناسی تفهیمی -> دیلتای
افقی 3 سقف دهان -> سق
افقی 3 از اجزای آشپزخانه -> کابینت
افقی 3 مارال درهم -> لاامر
افقی 4 میوه‌ای که برای بیماران قندی ضرری ندارد -> توت
افقی 4 دفاع فوتبال -> بک
افقی 4 طمع -> از
افقی 5 صدمه -> اسیب
افقی 5 خیلی گرم -> داغ
افقی 5 بویایی -> شم
افقی 5 مادر ترک -> انا
افقی 6 دی متامفتامین هیدروکلرید -> کریستال
افقی 6 پاکیزه و ادب کردن نفس -> تهذیب
افقی 7 گشاده -> وا
افقی 7 قطع سینمایی -> کات
افقی 7 سیاره ناهید -> زهره
افقی 7 قوت لایموت -> نان
افقی 8 آب ویرانگر -> سیل
افقی 8 سرشوی گیاهی -> سدر
افقی 8 دلداده عذرا -> وامق
افقی 8 دل آزار کهنه -> نو
افقی 9 از انواع شنا -> کرال
افقی 9 یار اسطرلاب -> رمل
افقی 9 لحظه کوتاه -> ان
افقی 10 از آن سو، حرکات و اعراب یک کلمه را جدا کردن است -> یجه
افقی 10 از سنگ‌های قیمتی -> یاقوت
افقی 10 بهشت -> فردوس
افقی 11 نامی دخترانه -> مهناز
افقی 11 ششمین پادشاه بابل -> حمورابی
افقی 12 اصفهان قدیم -> جی
افقی 12 گوشت گیاهی -> سویا
افقی 12 از درختان جنگلی -> راش
افقی 12 اصلاح درخت -> هرس
افقی 13 هنر بیگانه -> ارت
افقی 13 فلز سرخ -> مس
افقی 13 ضمیر غائب -> او
افقی 14 لاغر و نحیف -> نزار
افقی 14 امتحان کتبی برای دریافت گواهینامه رانندگی -> اییننامه
افقی 15 تنگه آبی در قسمت جنوبی دریای سرخ به اقیانوس هند -> بابالمندب
افقی 15 دلداده بیژن -> منیژه
عمودی 1 خالق روسی رمان‌هایی چون «قمارباز» و «تسخیرشدگان» -> داستایوسکی
عمودی 1 سمت و طرف -> جانب
عمودی 2 کمانه -> قوس
عمودی 2 جلال الممالک -> ایرجمیرزا
عمودی 3 یازده -> اا
عمودی 3 علامت انتخاب گزینه صحیح -> تیک
عمودی 3 سومین شهر بزرگ هلند -> لاهه
عمودی 3 از وسایل بازی کودکان -> تاب
عمودی 4 مروارید چشم -> اشک
عمودی 4 پشم شتر -> برک
عمودی 4 گرداگرد دهان -> نس
عمودی 4 نشانه مفعول در جمله -> را
عمودی 5 یار خاموش -> کتاب
عمودی 5 دلسردی -> یاس
عمودی 5 هذیان -> یاوه
عمودی 6 از آن سو، امر به رفتن است -> ورب
عمودی 6 کنایه از ظلم و تعدی و تجاوز به حقوق فردی است -> دستدرازی
عمودی 6 عزیز تازی -> ام
عمودی 7 عشایر -> ایلات
عمودی 7 توان -> رمق
عمودی 7 لقب پیامبر اسلام -> امین
عمودی 8 پایه -> رکن
عمودی 8 از ماکیان -> غاز
عمودی 8 در مراسم تقدیر داده می‌شود -> لوح
عمودی 8 میر و آقا -> سید
عمودی 9 دمای بالای بدن -> تب
عمودی 9 سرگرمی -> لهو
عمودی 9 سوغات گجرات -> تمر
عمودی 9 آشکار شدن -> نب
عمودی 10 محکم -> شد
عمودی 10 مرتجع لاستیکی -> کش
عمودی 10 از انواع موسیقی -> راک
عمودی 10 قطار، متشکل از آن است -> واگن
عمودی 11 دانشگاهی معتبر در آمریکا -> ییل
عمودی 11 در مظان اتهام قرار دارد -> متهم
عمودی 11 از کفپوش‌های خانه -> فرش
عمودی 11 از حروف انگلیسی -> ام
عمودی 12 سعی -> تلاش
عمودی 12 قره قوروت -> قارا
عمودی 12 سبزه -> چمن
عمودی 13 حرف نهم الفبای یونانی -> یتا
عمودی 13 خواست -> اذن
عمودی 13 دعای صبح جمعه -> ندبه
عمودی 13 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 14 سلسله‌ای که پس از طاهریان روی کار آمد -> سامانیان
عمودی 14 باهوش -> ویرا
عمودی 15 منشی کم سواد -> میرزابنویس
عمودی 15 اتاقک‌های فلزی بسیار بزرگ برای نگهداری یا پرورش چیزی -> سوله