حل مرحله 874 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 874 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 874 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بندباز -> اکروبات
افقی 1 اختراع برادران رایت -> هواپیما
افقی 2 ناگزیر و ناچار -> لابد
افقی 2 ضمیر مفعولی -> مرا
افقی 2 گروه نوازندگان -> ارکستر
افقی 3 از گناهان کبیره -> زنا
افقی 3 دیواره موج‌شکن دریایی -> کرانهدار
افقی 3 یازده -> اا
افقی 4 ویتامین جوانه گندم -> ای
افقی 4 سخت و شدید -> قسی
افقی 4 کسی که پوست حیوانات ذبح شده را می‌کند -> سلاخ
افقی 4 آشتی -> سلم
افقی 5 دوستی -> ولا
افقی 5 بخشنده‌تر -> اجود
افقی 5 حاشیه کتاب -> هامش
افقی 6 به جواهر آراسته -> مرصع
افقی 6 مکان بدون هوا -> خلا
افقی 6 فداکار -> نثار
افقی 7 تظاهر به نیکی -> ریا
افقی 7 معادل فارسی آن «بسپار» است -> پلیمر
افقی 7 نام ترکی -> اد
افقی 7 گل بتونه -> مل
افقی 8 قاره سیاه -> افریقا
افقی 8 بهره‌مند و موفق -> کامیاب
افقی 9 گرفتنی از هوا -> بل
افقی 9 سیلی -> تس
افقی 9 ستایش کردن -> ستودن
افقی 9 صوت -> صدا
افقی 10 از وسایل آزمایشگاه -> بوته
افقی 10 شهری در فرانسه -> لره
افقی 10 دیدار -> طلعت
افقی 11 حرکت و جابجایی -> رانش
افقی 11 گواه -> شاهد
افقی 11 قسمتی از ترازو -> کفه
افقی 12 تکنیکی -> فنی
افقی 12 پدر از دست داده -> یتیم
افقی 12 آرزو -> امل
افقی 12 مهره‌ای در شطرنج -> رخ
افقی 13 عنصر تیروئید -> ید
افقی 13 ثبت نام -> نامنویسی
افقی 13 پرسش از مکان -> کجا
افقی 14 یکی از دو الماس معروف که نادرشاه آن را از هندوستان به غنیمت آورد -> کوهنور
افقی 14 بنای مرتفع -> شار
افقی 14 صفت بهشت -> برین
افقی 15 فیلسوف ملقب به شیخ اشراق -> سهروردی
افقی 15 تقویم -> سالنامه
عمودی 1 بیماری زوال عقل -> الزایمر
عمودی 1 از وسایل پر استفاده ژیمناستیک -> بارفیکس
عمودی 2 معدنی -> کانی
عمودی 2 واحد پول ایران و عربستان -> ریال
عمودی 2 غم و غصه -> اندوه
عمودی 3 پول نامشروع -> ربا
عمودی 3 وصف کننده -> وصاف
عمودی 3 پسران -> بنی
عمودی 3 همه را شامل می‌شود -> هر
عمودی 4 دوستی -> ود
عمودی 4 فلزی است نرم و نقره‌ای رنگ -> قلع
عمودی 4 دستکاری روی عکس -> رتوش
عمودی 4 گهواره بچه -> ننو
عمودی 5 حدیث معروف نبوی -> کسا
عمودی 5 از رشته‌های دوچرخه‌سواری -> پیست
عمودی 5 سرگرد قدیم -> یاور
عمودی 6 جمله دستوری -> امری
عمودی 6 انسان‌ها -> خلق
عمودی 6 اثری از ریچارد رایت -> هشتمرد
عمودی 7 دیوار بلند -> ترا
عمودی 7 از پیامبران -> الیاس
عمودی 7 اشاره به نزدیک -> این
عمودی 8 هماهنگی -> انسجام
عمودی 8 وسیله‌ای جهت گرفتن موش -> تلهموش
عمودی 9 میوه باب گلو -> هلو
عمودی 9 حد نصاب ورزشی -> رکورد
عمودی 9 گل نومیدی -> یاس
عمودی 10 زمین را خالی کردن -> وادادن
عمودی 10 کلیسایی در ارومیه -> اده
عمودی 10 گرفتاران -> اسرا
عمودی 11 گاو کوهی -> اراخ
عمودی 11 هشتم تازی -> ثامن
عمودی 11 مقابل کیفی -> کمی
عمودی 12 بسیار ناراحت -> پکر
عمودی 12 راهنما -> هادی
عمودی 12 کودک و نوزاد -> طفل
عمودی 12 ریشه -> بن
عمودی 13 بله انگلیسی -> یس
عمودی 13 پرنده آش سرد کن -> سار
عمودی 13 واحد شمارش درخت -> اصله
عمودی 13 اجاره‌خانه -> کرا
عمودی 14 دردمند -> متالم
عمودی 14 کسی که چیزی را کشف کند -> مبدع
عمودی 14 لقب شیطان -> رجیم
عمودی 15 اطمینان خاطر -> ارامشدل
عمودی 15 کوره -> اتشخانه