حل مرحله 873 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 873 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 873 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از روی احتیاط عمل کردن -> دستبهعصاراهرفتن
افقی 2 مخترع فرانسوی خط نابینایان -> بریل
افقی 2 نوعی لباس ضد آب -> بارانی
افقی 3 منقار کوتاه -> نک
افقی 3 راست و درست -> صواب
افقی 3 آنکه هرگز نیاسود -> حسود
افقی 3 به اندازه -> مک
افقی 4 سگ بیمار -> هار
افقی 4 دوست و همنشین خودمانی -> ایاق
افقی 4 زمان ناچیز -> ان
افقی 4 دورویی -> ریا
افقی 5 تولیدی از صنایع نظامی -> موشک
افقی 5 رو به رو -> مقابل
افقی 5 زبان -> لسان
افقی 6 نوعی کیک -> تیتاپ
افقی 6 یک چهارم -> ربع
افقی 6 شطرنج‌باز هندی نایب قهرمان جهان -> اناند
افقی 7 از اعداد ترتیبی -> دهمین
افقی 7 صمغ -> انگم
افقی 8 تکرار حرف خوردنی -> نن
افقی 8 جبرئیل -> ناموساکبر
افقی 8 غذای ساده -> اش
افقی 9 دارای درون آکنده از چیزی -> توپر
افقی 9 موسیقی‌دان بزرگ آلمانی «زیگفرید» -> واگنر
افقی 10 قصه‌گویی -> نقالی
افقی 10 سال گذشته -> پار
افقی 10 سریالی از داریوش فرهنگ -> راهشب
افقی 11 ارث برنده -> وارث
افقی 11 مبارک -> میمون
افقی 11 سبک ادبی صائب -> هندی
افقی 12 جای مورد احترام -> حرم
افقی 12 مخفف از او -> زو
افقی 12 مرکز اتم -> هسته
افقی 12 از ظروف آشپزخانه -> دیگ
افقی 13 زیر پا مانده -> له
افقی 13 جوان -> برنا
افقی 13 خانه ییلاقی -> ویلا
افقی 13 خم پارچه -> تا
افقی 14 از جنس روی -> رویینه
افقی 14 مستمری روزانه -> جیره
افقی 15 خواننده سریال نابرده رنج -> احسانخواجهامیری
عمودی 1 فرومایه -> دونهمت
عمودی 1 مثنوی از شیخ بهایی -> نانوحلوا
عمودی 2 جستجو کردن -> کاویدن
عمودی 2 هر یک از پنج خشکی عالم -> قاره
عمودی 3 شهر مصر باستان -> تب
عمودی 3 نوعی آش -> رشته
عمودی 3 نرده کنار ایوان -> تارم
عمودی 3 خاک سفالگری -> رس
عمودی 4 لکه سفید روی پوست -> برص
عمودی 4 مشترک‌المنافع -> کامنولث
عمودی 4 مار بزرگ -> بوا
عمودی 5 فیلمی از رسول ملاقلی‌پور -> هیوا
عمودی 5 متوالی -> پیاپی
عمودی 5 طلایی -> زرین
عمودی 6 علامت‌ها -> علایم
عمودی 6 یوزپلنگ -> نمر
عمودی 6 شهر المپیکی آلمان -> مونیخ
عمودی 7 لقب امام پنجم شیعیان -> باقر
عمودی 7 عدد هندسی -> پی
عمودی 7 رب‌النوع مصریان -> انو
عمودی 8 الفبای آبادانی -> اب
عمودی 8 کتابی از عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر در آداب معاشرت و کشورداری -> قابوسنامه
عمودی 8 علامت جمع -> ها
عمودی 9 نشاط -> راح
عمودی 9 نیم صدای بره -> بع
عمودی 9 نویسنده فرانسوی قرارداد اجتماعی -> روسو
عمودی 10 فرستادن -> ارسال
عمودی 10 پژواک صدا -> اکو
عمودی 10 حاصل -> نتیجه
عمودی 11 وسیله سنگین مطبخ -> هاون
عمودی 11 محل ذخیره کالا -> انبار
عمودی 11 نامی دخترانه -> هلیا
عمودی 12 فرصت‌طلب -> رند
عمودی 12 بارانداز -> لنگرگاه
عمودی 12 باغ شیراز -> ارم
عمودی 13 قیمت بازاری -> فی
عمودی 13 تصویرگر -> رسام
عمودی 13 گذارند -> نهند
عمودی 13 خطاب نزدیک -> هی
عمودی 14 وسط -> میان
عمودی 14 بزرگتر بودن -> ارشدیت
عمودی 15 خیرخواه -> نیکاندیش
عمودی 15 کار بی‌مزد -> بیگاری