حل مرحله 872 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 872 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 872 جدولانه کلاسیک

افقی 1 یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران است که به عنوان چهارمین اثر ایران در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است -> تختسلیمان
افقی 1 پسندیده و مطابق روز -> الامد
افقی 2 واحد سازنده پروتئین -> اسیدامینه
افقی 2 نام سردار دلیر اشک سیزدهم که کراسوس رومی را شکست داد -> سورنا
افقی 3 دوستان -> یاران
افقی 3 آب‌بند -> سد
افقی 3 از طوایف ترکمن -> اتابای
افقی 4 بین سر و تنه -> گردن
افقی 4 عدد ورزشی -> دو
افقی 4 کارها -> امور
افقی 4 تکرار حرفی -> رر
افقی 5 پدر ترک -> اتا
افقی 5 قمر سیاره اورانوس -> میراندا
افقی 5 شیوه و فریاد -> ضجه
افقی 6 چرک، ریم -> درن
افقی 6 باور قلبی -> یقین
افقی 6 زمزمه کردن -> ترنم
افقی 7 سدی در جنوب -> دز
افقی 7 تیم فوتبالی در یونان -> ااک
افقی 7 خط عابر پیاده -> اا
افقی 7 از میوه‌ها -> گلابی
افقی 8 حق اشتراک -> ابونمان
افقی 8 نوعی طبل بزرگ -> بالابان
افقی 9 نامطلوب و بی‌ارزش -> وازده
افقی 9 از شام تا بام -> شب
افقی 9 تاس -> کچل
افقی 9 رمق آخر -> نا
افقی 10 نوسان‌های فرعی صوت -> طنین
افقی 10 ناب و بی‌غش -> خالص
افقی 10 نان‌بند -> یوک
افقی 11 نزد -> لدن
افقی 11 بیلان -> راندمان
افقی 11 رود روسیه -> لنا
افقی 12 خشکی -> بر
افقی 12 غلاف پنبه -> غوزه
افقی 12 پهلوان -> یل
افقی 12 اقیانوس کبیر -> ارام
افقی 13 نزدیکی و پیوستگی -> اقتران
افقی 13 شهر و استانی به همین نام -> قم
افقی 13 از روی میل و قصد -> ارادی
افقی 14 دعای بد -> نفرین
افقی 14 رمان معروف جک لندن -> سفیددندان
افقی 15 پایتخت ویتنام -> هانوی
افقی 15 از غذاهای برنجی -> استامبولی
عمودی 1 جنگل خاص مناطق سردسیر روسیه -> تایگا
عمودی 1 با خواست و اراده خود -> داوطلبانه
عمودی 2 ضرر و زیان -> خسارت
عمودی 2 از گل‌های باغچه‌ای -> زباندرقفا
عمودی 3 اشک دوم، شاه اشکانی -> تیرداد
عمودی 3 دارای ارزش و اعتبار -> وزین
عمودی 3 فیلم امیر قویدل -> ترن
عمودی 4 تیم فوتبالی در فرانسه -> سدان
عمودی 4 دور کردن -> راندن
عمودی 4 فریاد بلند -> غریو
عمودی 5 گودال -> لان
عمودی 5 پایتخت بحرین -> منامه
عمودی 5 فیلم آلفرد هیچکاک -> روانی
عمودی 6 دریا -> یم
عمودی 6 ماه سرد -> دی
عمودی 6 ویتامین جدول -> کا
عمودی 6 ذخیره کننده برق -> خازن
عمودی 7 از رودها و ایالت‌های آمریکا -> میسوری
عمودی 7 هدف تیر -> نشانه
عمودی 7 پسوند شباهت -> سا
عمودی 8 رشته‌کوه آمریکای جنوبی -> اند
عمودی 8 سرور -> اقا
عمودی 8 راهنما -> بلد
عمودی 8 زندان پرنده -> قفس
عمودی 9 عدد منفی -> نه
عمودی 9 دندان‌های نیش -> انیاب
عمودی 9 دوستی و یکرنگی -> صمیمیت
عمودی 10 از راه رسیدن -> امدن
عمودی 10 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 10 سرخ کمرنگ -> ال
عمودی 10 مادر لر -> دا
عمودی 11 خط فرضی زمین -> استوا
عمودی 11 برگزیده و انتخاب شده -> گلچین
عمودی 11 نخستین پیامبر الهی -> ادم
عمودی 12 رود فرانسه -> لوار
عمودی 12 درخشش -> تلالو
عمودی 12 خرگوش -> ارنب
عمودی 13 حاجت و مقصود -> ارب
عمودی 13 زرگر -> ضراب
عمودی 13 از ایالت‌های غرب آمریکا -> کلرادو
عمودی 14 از بناهای دیدنی اصفهان که طراح آن شیخ بهایی بوده است -> منارجنبان
عمودی 14 تنیسور نامدار اسپانیایی -> نادال
عمودی 15 کنایه از آسمان -> دایرهمینا
عمودی 15 مؤلف کتاب الغدیر -> امینی