حل مرحله 871 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 871 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 871 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از عناصر شیمیایی -> کربن
افقی 1 تبهکاران -> اشرار
افقی 1 اسب زرد -> سمند
افقی 2 عدسی -> ابژکتیو
افقی 2 این پستاندار هماوردی برای خود روی کره خاکی نمی‌بیند -> نهنگ
افقی 2 کلمه ربط -> چو
افقی 3 ویتامین معروف -> کا
افقی 3 منطقه‌ای ییلاقی در کرج -> اسارا
افقی 3 خدمتکار مرد -> نوکر
افقی 4 بخش تیز چاقو -> لبه
افقی 4 یکی از ایالت‌های جنوبی امریکا -> الاباما
افقی 4 بی‌درنگ -> انی
افقی 5 جوانمردی -> فتوت
افقی 5 کوزه ادبی -> سبو
افقی 5 روش و رفتار -> سیرت
افقی 6 قوری بزرگ -> کتری
افقی 6 ماهوت پاک کن -> شت
افقی 6 بمب پرتابی -> نارنجک
افقی 7 روزها -> ایام
افقی 7 شفابخش است -> دارو
افقی 7 غیرت -> رگ
افقی 7 نور کم -> سو
افقی 8 از تیم‌های معتر کرواسی -> دیناموزاگرب
افقی 9 چارق -> شم
افقی 9 بوی ماندگی -> نا
افقی 9 گرفتگی زبان -> لکنت
افقی 9 اکنون -> اینک
افقی 10 انقباض ناگهانی عضلات -> اسپاسم
افقی 10 عدد یک رقمی -> سه
افقی 10 سوراخ لاستیک چرخ -> پنچر
افقی 11 واحد پول ایران -> ریال
افقی 11 شهری در آذربایجان غربی -> خوی
افقی 11 رکورددار بیشترین گل زده در بازی‌های مقدماتی جام جهانی -> دایی
افقی 12 افسون -> ورد
افقی 12 توشه سفر -> سازوبرگ
افقی 12 مخفف از ما -> زما
افقی 13 لزوم امری -> وجوب
افقی 13 شنونده -> نیوشا
افقی 13 ارجمندی -> عز
افقی 14 خرمای پخته -> رب
افقی 14 ارث برنده -> وارث
افقی 14 محتاج -> نیازمند
افقی 15 با سوز آید -> گداز
افقی 15 گردهمایی -> همایش
افقی 15 همنشین -> ندیم
عمودی 1 هدهد -> کاکلی
عمودی 1 از مناظر دیدنی شهرستان الیگودرز -> ابشاروارگ
عمودی 2 ساز قدیمی -> رباب
عمودی 2 داغ کردن -> کی
عمودی 2 طریق -> مسیر
عمودی 2 چاره -> بد
عمودی 3 برف ریزه -> بژ
عمودی 3 عدد دو رقمی -> هفتاد
عمودی 3 شاگرد مغازه -> پادو
عمودی 4 نیروگاه شمال ایران -> نکا
عمودی 4 معادل پایانه -> ترمینال
عمودی 4 گردو -> جوز
عمودی 5 برابری -> تساوی
عمودی 5 سوره مردم -> ناس
عمودی 5 منفک -> سوا
عمودی 6 استان -> ایالت
عمودی 6 رنجوری -> دا
عمودی 6 مکالمه به وسیله تلگراف یا تلفن -> مخابره
عمودی 7 کنکاش -> شورا
عمودی 7 فراگیرنده -> شامل
عمودی 7 چین‌های ریز و درهم موی سر -> وز
عمودی 7 سپس عرب -> ثم
عمودی 8 تنگ شدن حفره‌ها و مجاری و عروق بدن -> ابستروکسیون
عمودی 9 پسوند دال بر زمان -> ان
عمودی 9 ماه سریانی -> اب
عمودی 9 سنگ ترازو -> وزنه
عمودی 9 عضو صورت -> بینی
عمودی 10 هدایتگر -> رهنمون
عمودی 10 همراه آشغال -> ات
عمودی 10 قلندر -> درویش
عمودی 11 نوعی شورلت -> نوا
عمودی 11 ارغنون -> ارگ
عمودی 11 مهانی برای عروس و داماد -> پاگشا
عمودی 12 قلاب کفش -> سگک
عمودی 12 بی‌اعتنایی -> سرگرانی
عمودی 12 گازی در جو -> ازن
عمودی 13 رودی در آلمان -> راین
عمودی 13 تهیدست -> بیچیز
عمودی 13 سبک جامه و آرایش -> مد
عمودی 14 آوایی به معنی نه -> نچ
عمودی 14 نرگس عرب -> نرجس
عمودی 14 یکی از دو جنس -> نر
عمودی 14 مفهوم -> معنی
عمودی 15 داستانی از چارلز دیکنز -> دوریتکوچک
عمودی 15 نفسی که از سینه برآید -> بازدم