حل مرحله 870 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 870 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 870 جدولانه کلاسیک

افقی 1 پارچه کت و شلوار -> فاستونی
افقی 1 حاکم و امیر -> فرمانده
افقی 2 سنگسار -> رجم
افقی 2 راه رفتن با ناز -> خرامان
افقی 2 مشهور و زبانزد -> نامی
افقی 3 رها -> ول
افقی 3 برکت برنج -> ری
افقی 3 سرمایه پایدار -> کار
افقی 3 جدار -> دیوار
افقی 4 از کوه‌های کشور -> علمکوه
افقی 4 شهر صنعتی ایران -> اراک
افقی 5 گوی شیشه‌ای -> تیله
افقی 5 گل سرخ -> رز
افقی 5 تشنه فریب -> سراب
افقی 5 لخت و برهنه -> رت
افقی 6 قرض -> وام
افقی 6 خیالات -> اوهام
افقی 6 کریم و بخشنده -> سخی
افقی 7 طلا -> زر
افقی 7 اختراع گوتنبرگ -> چاپ
افقی 7 معادل فارسی آپارتمان -> کاشانه
افقی 8 خیابان فرنگی -> استریت
افقی 8 دریچه قلب -> میترال
افقی 9 کشتی جنگی یونان باستان -> تریریم
افقی 9 کشت بارانی -> دیم
افقی 9 حرف تردید -> یا
افقی 10 آتش عرب -> نار
افقی 10 نخ بافتنی -> کانوا
افقی 10 کوچکترین ذره -> اتم
افقی 11 غذای ساده -> اش
افقی 11 بعل -> شوهر
افقی 11 طاقچه قدیمی -> رف
افقی 11 بشقاب بزرگ -> دوری
افقی 12 رسوب یخچال -> مورن
افقی 12 غده فوق کلیوی -> ادرنال
افقی 13 وزیر طغرل -> کندری
افقی 13 خار بیابان -> ورک
افقی 13 ماهی کنسرو -> تن
افقی 13 همراه آشغال -> ات
افقی 14 عضو بد -> اراب
افقی 14 اجاره‌نشین -> مستاجر
افقی 14 کوزه آب -> تنگ
افقی 15 طرز نوشتن حروف و کلمات -> رسمالخط
افقی 15 کفر -> ناسپاسی
عمودی 1 قند میوه -> فروکتوز
عمودی 1 مقصر -> گناهکار
عمودی 2 زمان مرگ -> اجل
عمودی 2 جرأت -> یارا
عمودی 2 غذای بیمار -> اش
عمودی 2 پرستار -> نرس
عمودی 3 کشنده بی‌صدا -> سم
عمودی 3 دانش -> علم
عمودی 3 پرده -> ستر
عمودی 3 همواره -> مدام
عمودی 4 تقویت رادیویی -> رله
عمودی 4 سایبان کوچک دسته‌دار -> چتر
عمودی 4 آش ساده -> شوربا
عمودی 5 وضعیت سخت -> وخیم
عمودی 5 کاشف رادیوم -> ماریکوری
عمودی 6 جنس به ظاهر قوی -> نر
عمودی 6 آواز دسته‌جمعی -> کر
عمودی 6 قمیص -> پیراهن
عمودی 6 مغز سر -> مخ
عمودی 7 مافیای ژاپن -> یاکوزا
عمودی 7 حلال رنگ -> تینر
عمودی 7 میان -> وسط
عمودی 8 قمر -> ماه
عمودی 8 قورباغه درختی -> وک
عمودی 8 زینت رو -> مو
عمودی 8 هنر خارجی -> ارت
عمودی 9 فانوس دریایی -> فار
عمودی 9 اوراق شرکتی -> سهام
عمودی 9 از شهرهای یزد -> اردکان
عمودی 10 رود فرانسه -> رن
عمودی 10 بادام زمینی -> اراشید
عمودی 10 شکوه -> فر
عمودی 10 مکان -> جا
عمودی 11 داستان جالب توجه -> دراماتیک
عمودی 11 بی‌باک -> نترس
عمودی 12 دندان نیش -> انیاب
عمودی 12 راحت‌الحلقوم -> نرم
عمودی 12 رتبه بندی کاراته -> دان
عمودی 13 تیر کوچک -> ناوک
عمودی 13 ستاره بنات‌النعش -> سها
عمودی 13 نخست -> اول
عمودی 13 صفت عدد -> تا
عمودی 14 حرارت -> دما
عمودی 14 چهره شطرنجی -> رخ
عمودی 14 واحد مایعات -> لیتر
عمودی 14 خو گرفتن -> انس
عمودی 15 از خط‌های قدیمی -> هیراتیک
عمودی 15 امتزاج -> امیختگی