حل مرحله 868 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 868 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 868 جدولانه کلاسیک

افقی 1 از غذاهای استان گیلان -> کبابترش
افقی 1 فیلمی با بازی همفری بوگارت -> سابرینا
افقی 2 جایی میان دوزخ و بهشت -> اعراف
افقی 2 گشادگی رگ‌های پا -> واریس
افقی 2 سرخورده -> ایس
افقی 3 نوعی جین -> لی
افقی 3 ضمیر مفعولی -> مرا
افقی 3 اکنون -> حال
افقی 3 کهنگی و دیرینگی -> قدمت
افقی 4 کوفتن -> زدن
افقی 4 گرانبها و نفیس -> قیمتی
افقی 4 شبه جزیره‌ای در غرب اروپا -> ایبری
افقی 5 این الماس زوج الماس معروف دریای نور است -> کوهنور
افقی 5 پرده توری -> شف
افقی 5 ویژه‌تر -> اخص
افقی 6 خرمابن -> نخیل
افقی 6 از رشته‌کوه‌های ایران -> هزارمسجد
افقی 7 میل شدید ناگهانی -> هوس
افقی 7 پسوند شباهت -> سا
افقی 7 تبدیل گاز به مایع -> میعان
افقی 7 برج فرانسه -> نل
افقی 8 ناگهان و بی‌خبر -> ناغافل
افقی 8 حداقل در ریاضی -> مینیمم
افقی 9 ویتامین جوانه گندم -> ای
افقی 9 کشور آسیایی -> ایران
افقی 9 اولین عدد دو رقمی -> ده
افقی 9 از دختران شعیب پیامبر -> لیا
افقی 10 از دوران زمین‌شناسی -> کربونیفر
افقی 10 شیرزن کربلا -> زینب
افقی 11 سلام تلفنی -> الو
افقی 11 نشانه مفعولی باواسطه -> از
افقی 11 خانم خانه‌دار -> کدبانو
افقی 12 اتومبیل -> ماشین
افقی 12 هم‌پیشه -> همکار
افقی 12 قصد و آهنگ -> نیت
افقی 13 ننگ و عار -> حمیت
افقی 13 سرنوشت -> قدر
افقی 13 کیش و آیین -> دین
افقی 13 گذشتن بر چیزی -> مر
افقی 14 ریسمانی بافته شده از لیف خرما -> مسد
افقی 14 در حال لنگیدن -> شلیدن
افقی 14 کمبربند زمین -> استوا
افقی 15 سدی در استان خراسان رضوی -> دهنقلعه
افقی 15 برنده نوبل شیمی ۱۹۸۳ میلادی -> هانریتب
عمودی 1 نوعی پیتزای ایتالیایی -> کالزونه
عمودی 1 کنیه امام حسن -> ابامحمد
عمودی 2 دور -> بعید
عمودی 2 نوعی پرتقال -> خونی
عمودی 2 حس بساوایی -> لامسه
عمودی 3 پسوند اسم مصدر -> ار
عمودی 3 خنیاگر عهد خسروپرویز -> نکیسا
عمودی 3 اهتمام ورزیدن -> کوشیدن
عمودی 4 صبح زود -> بام
عمودی 4 آزاد و رها -> ول
عمودی 4 حفره‌ای در کوه -> غار
عمودی 4 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 5 جدایی انداختن -> تفرقه
عمودی 5 چتر -> سایبان
عمودی 5 آبکی -> شل
عمودی 6 روشنگر -> اینهافروز
عمودی 6 فلزی است نرم و نقره‌ای رنگ -> قلع
عمودی 7 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 7 میوه‌ای گرمسیری -> موز
عمودی 7 گودال و مغاک -> لان
عمودی 7 کادو -> هدیه
عمودی 8 بزرگداشت -> احترام
عمودی 8 مرد نیکوکار -> نیکمرد
عمودی 9 منزل بزرگ -> سرای
عمودی 9 چرک زخم -> ریم
عمودی 9 باغ حضرت فاطمه -> فدک
عمودی 9 جواب سربالا -> نه
عمودی 10 طایفه چادرنشین -> ایل
عمودی 10 فیلمی از پوران درخشنده -> شمعیدرباد
عمودی 11 کافی -> بس
عمودی 11 حکایت و داستان -> افسانه
عمودی 11 از گروه‌های موسیقی ایرانی -> اریان
عمودی 12 از مبطلات روزه -> قی
عمودی 12 جن‌زده -> جنی
عمودی 12 همسر مرد -> زن
عمودی 12 کرکس -> نسر
عمودی 13 ذکر -> یادباد
عمودی 13 طرفداران ملت -> ملیون
عمودی 13 خط‌کش مهندسی -> تی
عمودی 14 ویژگی عکس یا تصویری که نصف صورت را نشان بدهد -> نیمرخ
عمودی 14 شهری در استان اردبیل -> نمین
عمودی 14 قوم ترکمنی -> یموت
عمودی 15 درماندگی -> استیصال
عمودی 15 کنیه علی (ع) -> ابوتراب