حل مرحله 867 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 867 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 867 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تلقیح ویروس آبله گاوی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آبله -> ابلهکوبی
افقی 1 ترمومتر -> دماسنج
افقی 2 ویژگی برخی غده‌ها، مقابل درون‌ریز -> برونریز
افقی 2 پایین آمدن کیفیت یا کمیت چیزی یا کسی -> پسرفت
افقی 3 جدید -> نو
افقی 3 دروازه‌بان -> گلر
افقی 3 کاشف آلمانی اشعه ایکس -> رنتگن
افقی 3 کیف انگلیسی -> بگ
افقی 4 منسوب به شهر ساحلی -> بندری
افقی 4 واحد سنجش زاویه -> درجه
افقی 4 سرقت -> دزدی
افقی 5 مورخ ایرانی -> طبری
افقی 5 دوش و کتف -> خا
افقی 5 قدم -> گام
افقی 5 خانه حصیری -> کپر
افقی 6 مهار شتر -> ورس
افقی 6 شهری در فرانسه -> نانسی
افقی 6 آسمانی -> سمایی
افقی 7 اخمو -> ترشروی
افقی 7 کامل شدن -> تکامل
افقی 8 مخفف هوش -> هش
افقی 8 ضروری -> واجب
افقی 8 دگرگونی -> تحول
افقی 8 نیز -> هم
افقی 9 دارای شکل -> هندسی
افقی 9 خواهران نویسنده انگلیسی -> برونته
افقی 10 درخواست -> مسیلت
افقی 10 طلاق -> جدایی
افقی 10 عدد پنهان -> رمز
افقی 11 دهان پرنده -> نوک
افقی 11 بدگویی شعری -> هجا
افقی 11 نیمه‌دیوانه -> خل
افقی 11 پیشگوی مصر باستان -> کاهن
افقی 12 قاضی ورزشی -> داور
افقی 12 سنگ ترازو -> ورام
افقی 12 نام پسرانه -> فرزاد
افقی 13 طایفه غرب ایران -> لر
افقی 13 واحد پول زامبیا -> کواچا
افقی 13 عقاید -> ارا
افقی 13 نوعی شیرینی -> تر
افقی 14 نباتی -> گیاهی
افقی 14 فارسی «تله تکس» -> پیامنما
افقی 15 نویسنده آمریکایی «خشم و هیاهو» -> فالکنر
افقی 15 ساختمانی چند طبقه -> اپارتمان
عمودی 1 جغرافی‌دان مراکشی مؤلف تحفه‌النظار -> ابنبطوطه
عمودی 1 کاشف روسی جدول تناوبی عناصر -> مندلیف
عمودی 2 مجموعه سلول‌های سطح خارجی میوه -> برونبر
عمودی 2 نام قدیم تنکابن -> شهسوار
عمودی 3 خبر افشاگرانه -> لو
عمودی 3 صحیح -> درست
عمودی 3 خوب -> نیکو
عمودی 3 هدف دروازه -> گل
عمودی 4 نام پیشین کشور مجارستان -> هنگری
عمودی 4 سنگینی شکم بر اثر انباشتگی -> رودل
عمودی 4 زشت و سخیف -> رکیک
عمودی 5 ماری ... نویسنده کتاب سرگذشت -> کرلی
عمودی 5 ماده اصلی سیب‌زمینی -> نشاسته
عمودی 5 دریاچه ترکیه -> وان
عمودی 6 حافظه -> ویر
عمودی 6 بیرونی -> خارجی
عمودی 6 سنگ‌های قیمتی -> جواهر
عمودی 7 پیشرو گله -> بز
عمودی 7 رود اروپایی -> دانوب
عمودی 7 فرمان حکومتی را با صدای بلند برای عموم بازگو می‌کرد -> جارچی
عمودی 8 تکرار حرف دوازدهم -> رر
عمودی 8 عدد ماه -> سی
عمودی 8 نامطبوع -> بد
عمودی 8 دو یار هم‌قد -> اا
عمودی 9 بخشی از کفش -> پنجگی
عمودی 9 بیماری چشمی -> تراخم
عمودی 9 نام «گواردیولا» مربی منچستر سیتی -> پپ
عمودی 10 ایادی -> دستها
عمودی 10 بازگرداندن چیزی به کسی -> تحویل
عمودی 10 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 11 موت -> مرگ
عمودی 11 قابل سکونت -> مسکونی
عمودی 11 گریختن -> فرار
عمودی 12 پیکار -> افند
عمودی 12 کشوری در مدیترانه -> مالت
عمودی 12 بزرگواری -> کرامت
عمودی 13 واحد بدمینتون -> ست
عمودی 13 سرماخوردگی -> زکام
عمودی 13 جاده شمالی -> هراز
عمودی 13 خیسی اندک -> نم
عمودی 14 کنایه از سمج -> بدپیله
عمودی 14 لقبی که هندی‌ها به گاندی داده بودند -> مهاتما
عمودی 15 در ورزش، در وضعیت یا موقعیت مناسبی در زمین بازی قرار گرفتن -> جاگیری
عمودی 15 استان ساری -> مازندران