حل مرحله 866 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 866 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 866 جدولانه کلاسیک

افقی 1 شاعر قرن ششم که مدت زیادی از عمر خود را در زندان به سر برد -> مسعودسعدسلمان
افقی 2 خجستگی -> یمن
افقی 2 از میوه‌های شربتی و مربایی -> البالو
افقی 2 خانه عسلی -> کندو
افقی 3 جدید -> نو
افقی 3 مفتاح -> کلید
افقی 3 نیتروژن -> ازت
افقی 3 خورشید -> هور
افقی 4 فرو بردن سر به زیر آب -> ارتماس
افقی 4 البته، به درستی -> همانا
افقی 4 رود آرام -> دن
افقی 5 پایتخت سوئیس -> برن
افقی 5 ضرورت ورزش تیراندازی -> کمان
افقی 5 آب‌بند -> سد
افقی 6 کمان چهره -> ابرو
افقی 6 از گازها -> متان
افقی 6 به کمال رسیدن -> تکامل
افقی 7 درد و محنت -> رنج
افقی 7 از ادات استفهام -> کدام
افقی 7 جمع منبع -> منابع
افقی 8 عنصر شیمیایی -> ید
افقی 8 آمدن -> ایاب
افقی 8 نرم کننده -> ملین
افقی 8 هواپیمایی فشفشه‌ای -> جت
افقی 9 قید و بند -> پابند
افقی 9 همدم -> مونس
افقی 9 سوگ و ماتم -> عزا
افقی 10 از الفبای انگلیسی -> ایگرگ
افقی 10 وسیله تزریق دارو -> سرنگ
افقی 10 روحانی دربار فرعون -> کاهن
افقی 11 تاکسی پرظرفیت -> ون
افقی 11 عاشق -> بیدل
افقی 11 گنج -> کنز
افقی 12 از خواهران نویسنده انگلیسی -> ان
افقی 12 بی نام و نشان -> گمنام
افقی 12 قطار شهری -> تراموا
افقی 13 درخت -> شجر
افقی 13 ده واحد از چیزی -> دهه
افقی 13 تکبر و خودبینی -> غرور
افقی 13 از ما بهتران -> جن
افقی 14 کبوتر صحرایی -> یمام
افقی 14 شهری در استان تهران -> ورامین
افقی 14 کوچه -> کوی
افقی 15 کارها و گرفتاری‌های زیاد داشتن -> یکسروهزارسودا
عمودی 1 هنر تزئین با شیشه -> میناکاری
عمودی 1 بادام زمینی -> اراشید
عمودی 2 موش‌خرما -> سمور
عمودی 2 از توابع بابل -> بندپی
عمودی 2 سوره‌ای با سجده واجب -> نجم
عمودی 3 «از» عربی -> عن
عمودی 3 خودآرایی -> تبرج
عمودی 3 راه فاضلاب -> اگو
عمودی 3 عقیده و نظر -> رای
عمودی 4 خجالتی و محجوب -> کمرو
عمودی 4 نوعی نقاشی -> ابرنگ
عمودی 4 نیزه کوچک -> مک
عمودی 5 راهرو -> دالان
عمودی 5 رهبر سیاهپوستان آمریکا که ترور شد -> کینگ
عمودی 5 کلاه الف -> مد
عمودی 6 نرم و روان -> سلیس
عمودی 6 از لوازم‌التحریر -> مداد
عمودی 6 یکی از ده فیلم برتر سینما -> بنهور
عمودی 7 بنده -> عبد
عمودی 7 غذای روح -> کتاب
عمودی 7 گناهکار -> سیاهرو
عمودی 8 مادر لر -> دا
عمودی 8 از شعرای قرن هشتم آذربایجان که به سبک سعدی شعر می‌سرود -> همام
عمودی 8 انسان‌ها -> مردم
عمودی 8 نفس سوزناک -> اه
عمودی 9 یار آبسال -> سلامان
عمودی 9 آلیاژی است از مس و نیکل -> مونل
عمودی 9 با چشم و ابرو اشاره کردن -> غمز
عمودی 10 شهری در سوئیس -> لوزان
عمودی 10 شاداب و سرحال -> ملنگ
عمودی 10 قهوه‌خانه فرنگی -> تریا
عمودی 11 کنسرو ماهی -> تن
عمودی 11 ورزش مفرح -> تنیس
عمودی 11 عمل تغذیه عضله قلب را انجام می‌دهد -> کرونر
عمودی 12 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 12 جا دادن کسی در خانه -> اسکان
عمودی 12 درخت سدر -> کنار
عمودی 13 مادربزرگ -> ننه
عمودی 13 خلق و خو -> داب
عمودی 13 حرکت کردن -> عازم
عمودی 13 کجاست -> کو
عمودی 14 دخان -> دود
عمودی 14 نشانه پیامبری -> معجزه
عمودی 14 هستی -> وجود
عمودی 15 معرف شیمیایی اسید و باز در آزمایشگاه -> تورنسل
عمودی 15 کشور دارالسلام -> تانزانیا