حل مرحله 864 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 864 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 864 جدولانه کلاسیک

افقی 1 همسر هیتلر -> اوابراون
افقی 1 آباژور -> فروتاب
افقی 2 خوشه انگور -> عنقود
افقی 2 خواب کودکانه -> لالا
افقی 2 برادر شیرازی -> کاکو
افقی 3 فراهم -> تیار
افقی 3 کنایه از شخص مهربان و رئوف -> خونگرم
افقی 3 مسافرت جمعی -> تور
افقی 4 گل سرخ -> رز
افقی 4 موی گردن اسب -> یال
افقی 4 حرف تعجب -> وا
افقی 4 همجوش -> الیاژ
افقی 5 از حرکات ژیمناستیک -> باباز
افقی 5 محل پیدایش -> منشا
افقی 5 دل آزار کهنه -> نو
افقی 6 اندیشه -> فکر
افقی 6 آلت جنگ -> سلاح
افقی 6 صفت سیب‌زمینی -> بیرگ
افقی 7 قسمتی از گل و درخت -> ریشه
افقی 7 زگیل -> وردان
افقی 7 سرحد کشورها -> مرز
افقی 8 سخا -> بخشش
افقی 8 استان -> ایالت
افقی 8 نژاد کشور بوتان -> تبتی
افقی 9 آزاد -> رها
افقی 9 هراس -> دلهره
افقی 9 بشقاب بزرگ -> دوری
افقی 10 فراموشکار -> ناسی
افقی 10 مسیحی -> ترسا
افقی 10 از هم پاشیده -> ولو
افقی 11 مکان -> جا
افقی 11 باقیمانده -> تتمه
افقی 11 کیسه زر -> همیان
افقی 12 پول فرانسه بود -> فرانک
افقی 12 دو یار هم‌قد -> اا
افقی 12 یار رامین -> ویس
افقی 12 محل ورود -> در
افقی 13 مرکز استان گیلان -> رشت
افقی 13 خجل -> شرمسار
افقی 13 نهال نازک -> نورس
افقی 14 پماد سرماخوردگی -> ویکس
افقی 14 سخت شدن امری -> مشقت
افقی 14 صندوق حمل مرده -> تابوت
افقی 15 نجیب‌زاده -> شوالیه
افقی 15 گول زدن -> فریبدادن
عمودی 1 اقرار کردن -> اعتراف
عمودی 1 رزاز -> برنجفروش
عمودی 2 شهر آبی اروپا -> ونیز
عمودی 2 از رودهای مهم ایران -> کرخه
عمودی 2 بایگانی -> ارشیو
عمودی 3 کلمه احترام برای مردان -> اقا
عمودی 3 از اثرهای معروف قاآنی -> بریشان
عمودی 3 تکیه کردن -> اتکا
عمودی 4 حصیر -> بوریا
عمودی 4 عدد نفس‌کش -> شش
عمودی 4 پایتخت بوتان -> اتن
عمودی 4 کلید موسیقی -> سل
عمودی 5 اثر پا -> رد
عمودی 5 ورم پای دندان -> ابسه
عمودی 5 نکاپ -> دستکش
عمودی 6 سرکه‌فروش -> خلال
عمودی 6 دردناک -> الیم
عمودی 6 گله -> رمه
عمودی 7 پراکنده -> ولو
عمودی 7 گوشه هندسی -> زاویه
عمودی 7 حاشیه کتاب -> هامش
عمودی 8 گهواره -> نانو
عمودی 8 گرم شدن -> حرارت
عمودی 8 بالاتر از کشیش در کلیسا -> اسقف
عمودی 9 دهنه -> لگام
عمودی 9 تشویش و اضطراب -> دلهره
عمودی 9 گاز بیهوشی -> اتر
عمودی 10 فانوس دریایی -> فار
عمودی 10 گیاه -> نبات
عمودی 10 حیوان جنگلی -> سمور
عمودی 11 اتومبیل -> ماشین
عمودی 11 خالو -> دایی
عمودی 11 علامت بیماری -> تب
عمودی 12 قورباغه درختی -> وک
عمودی 12 شهر خروس جنگی -> لار
عمودی 12 درون -> تو
عمودی 12 مدارک -> اسناد
عمودی 13 راه رفتن کودکانه -> تاتی
عمودی 13 نام قدیم شهر بندر عباس -> گمبرون
عمودی 13 کلرا -> وبا
عمودی 14 دیو شاهنامه -> اکوان
عمودی 14 حشره سمی -> رتیل
عمودی 14 سلام و تحیت -> درود
عمودی 15 طبقه سرمایه‌دار -> بورژوازی
عمودی 15 رها شدن -> وارستن