حل مرحله 862 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 862 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 862 جدولانه کلاسیک

افقی 1 مثل و شبیه بودن -> همانندی
افقی 1 بزرگترین جزیره دنیا -> گرینلند
افقی 2 تازه داماد -> نوشاد
افقی 2 بی‌حال -> کسل
افقی 2 نام دختر کورش کبیر -> اتوسا
افقی 3 نوعی آسیاب -> دستی
افقی 3 رئیس بلدیه امروزی -> شهردار
افقی 3 زدنی خودستا -> منم
افقی 4 از توابع بندر لنگه -> هیروند
افقی 4 عضو فعال بدن -> دست
افقی 4 شرط بستن -> رهان
افقی 5 خبر افشاگرانه -> لو
افقی 5 گرمی بازار -> رونق
افقی 5 درنگ -> تانی
افقی 5 نگهبان گله -> سگ
افقی 6 همسر -> شوی
افقی 6 خون‌بها -> دیه
افقی 6 نوعی ساعت -> مچی
افقی 7 درجه حرارت -> دما
افقی 7 فیلمی صامت به کارگردانی چارلی چاپلین -> سیرک
افقی 7 جزوه‌دان -> کلاسور
افقی 8 علت و انگیزه -> سبب
افقی 8 سامانه -> سیستم
افقی 8 زباندار بی‌زبان -> لال
افقی 9 از گل‌ها -> نیلوفر
افقی 9 خواب شیرین -> رویا
افقی 9 کتاب مقدس هندوان -> ودا
افقی 10 قصد و آهنگ -> نیت
افقی 10 از شهرهای استان آذربایجان شرقی -> اهر
افقی 10 آواز بلبل -> فتل
افقی 11 گریز آهو -> رم
افقی 11 نوعی روانداز -> لحاف
افقی 11 یار خاک‌انداز -> جارو
افقی 11 خسیس -> شح
افقی 12 دباغ -> اشگر
افقی 12 فرزند ذکور -> پسر
افقی 12 مغشوش -> ناخالص
افقی 13 تلاش و کوشش -> سعی
افقی 13 ناپایدار -> عاریتی
افقی 13 از پرندگان جنگلی -> ابیا
افقی 14 عظمت و بزرگی -> کبریا
افقی 14 خوراک طیور -> دان
افقی 14 درویش -> قلندر
افقی 15 به جا آوردن -> اداکردن
افقی 15 درفش آن معروف است -> کاویانی
عمودی 1 اندونزی سابق -> هندهلند
عمودی 1 ایالتی در آمریکا -> نبراسکا
عمودی 2 آقای فرانسوی -> موسیو
عمودی 2 از جنس فلز بادیه -> مسی
عمودی 2 حقه‌باز -> مشعبد
عمودی 3 حیوان صحرانورد -> اشتر
عمودی 3 از وسایل چاپخانه -> شابلن
عمودی 3 جذاب -> گیرا
عمودی 4 کشوری در اقیانوسیه -> نایورو
عمودی 4 آب جوش صنعتی -> بویلر
عمودی 4 طلیعه اعداد -> یک
عمودی 5 چوب خوشبو -> ند
عمودی 5 امر به نوشتن -> نویس
عمودی 5 پیروزی -> فتح
عمودی 5 عیب و ننگ -> عار
عمودی 6 انجام یافتن -> شدن
عمودی 6 درخت تسبیح -> یسر
عمودی 6 خبرگزاری اتریش -> اپا
عمودی 7 خوردنی متعجب -> یکه
عمودی 7 اندکی -> قدری
عمودی 7 دلسرد شدن -> افسردن
عمودی 8 مقابل گرم -> سرد
عمودی 8 نوعی بلیت -> یکسره
عمودی 8 تظاهر به نیکی -> ریا
عمودی 9 مناره -> گلدسته
عمودی 9 از پسران فریدون در شاهنامه -> تورج
عمودی 9 کم‌پشت -> تنک
عمودی 10 پدر ترکی -> اتا
عمودی 10 مقابل کیفی -> کمی
عمودی 10 فوری و زود -> انی
عمودی 11 دوست و همدم -> یار
عمودی 11 سوره مورچه -> نمل
عمودی 11 درخت سایه‌گستر -> افرا
عمودی 11 پرنده دریاچه -> قو
عمودی 12 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 12 مربا -> ریچال
عمودی 12 پوک -> توخالی
عمودی 13 پایتخت توگو -> لومه
عمودی 13 نگهبان چماق به دست -> یساول
عمودی 13 پسران -> ابنا
عمودی 14 میمون آدم‌نما -> نسناس
عمودی 14 فرزند -> ولد
عمودی 14 در حال لنگیدن -> شلیدن
عمودی 15 باعث گرفتاری و ماندگی -> دامنگیر
عمودی 15 متعلق به شخص و مؤسسه یا گروهی معین -> انحصاری