حل مرحله 860 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 860 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 860 جدولانه کلاسیک

افقی 1 یکی از شاهکارهای لئون تولستوی -> اناکارنینا
افقی 1 خادم کلیسا -> شماس
افقی 2 شعر یا داستان خنده‌دار -> هزل
افقی 2 گاو تبتی -> یاک
افقی 2 آسمان -> سما
افقی 2 امضای علی اکبر دهخدا -> دخو
افقی 3 نه ته پیاز نه سر پیاز -> یا
افقی 3 نوک کوه -> قله
افقی 3 قسمت خمیده لوله -> گلویی
افقی 3 رساله علمی -> تز
افقی 4 کشاورز -> اکار
افقی 4 خرمن گندم یا جو -> بنو
افقی 4 پول در جریان -> رواج
افقی 5 بدبو -> نتن
افقی 5 سیاره مریخ -> بهرام
افقی 5 شفای بیمار -> بهبود
افقی 6 روح و روان -> جان
افقی 6 از تفرجگاه‌های شمال تهران -> درکه
افقی 6 حرکتی در ژیمناستیک -> وارو
افقی 7 آبزی باهوش -> دلفین
افقی 7 اشاره به جای دور -> انجا
افقی 7 از بام تا شام -> روز
افقی 8 کوچک -> که
افقی 8 پیشانی -> تارک
افقی 8 نوعی پارچه گرانبها -> ترمه
افقی 8 ماه سرد -> دی
افقی 9 رود بزرگ سوئیس -> اار
افقی 9 باران ریز -> نمنم
افقی 9 تسلسل افکار -> تداعی
افقی 10 چنگال پرندگان -> پنجه
افقی 10 همسر حضرت ابراهیم -> هاجر
افقی 10 درد و رنج -> الم
افقی 11 مذهب حاکم بر عربستان -> وهابی
افقی 11 شب زنده‌دار -> متهجد
افقی 11 پیشوند یونانی به معنی ده -> دکا
افقی 12 موزه معروف پاریس -> لوور
افقی 12 ساختمان و سازنده‌اش -> بنا
افقی 12 گنجدار -> گهبد
افقی 13 تیر پیکان‌دار -> یب
افقی 13 پایتخت آفریقای مرکزی -> بانگی
افقی 13 پرستار -> نرس
افقی 13 شهر حضرت عبدالعظیم -> ری
افقی 14 سوره‌ای در قرآن -> نور
افقی 14 از آهنگ‌های موسیقی ایرانی -> نوا
افقی 14 طرف و جهت -> سوی
افقی 14 مرزبان -> کیا
افقی 15 استاندار -> والی
افقی 15 نوعی تقاطع در بزرگراه‌ها -> دوربرگردان
عمودی 1 استخوان جمجمه -> اهیانه
عمودی 1 قهوه با شیر داغ -> کاپوچینو
عمودی 2 رعایت ادب -> نزاکت
عمودی 2 لگام، افسار -> دهانه
عمودی 2 ماری که حیوانات را شکار می‌کند -> بوا
عمودی 3 سرخ کمرنگ -> ال
عمودی 3 بلندترین آبشار دنیا -> انجل
عمودی 3 از علوم حوزوی -> رجال
عمودی 3 نقش تئاتری -> رل
عمودی 4 ظرف فروریخته -> قر
عمودی 4 کم و کاست -> افت
عمودی 4 وزیدن باد -> هبوب
عمودی 5 طایفه کوچ‌نشین -> ایل
عمودی 5 شالوده و پی -> بنیان
عمودی 5 علامت اختصاری سازمان ملل -> یوان
عمودی 6 زن دیر نشین -> راهبه
عمودی 6 از قسمت‌های گوش -> نرمه
عمودی 6 رندان -> رنود
عمودی 7 منقار کوتاه -> نک
عمودی 7 تنه درخت -> نرد
عمودی 7 جایگاه درندگان -> کنام
عمودی 7 حیوان مفید اهلی -> گاو
عمودی 8 نوشین -> گوارا
عمودی 8 برگزیده -> مجتبی
عمودی 9 سلاله -> نسل
عمودی 9 قدرت و توانایی -> مکنت
عمودی 9 در گرو گذاشتن -> رهن
عمودی 9 دشنام -> سب
عمودی 10 کارها -> امور
عمودی 10 مبدأ تاریخ اسلام -> هجرت
عمودی 10 حیوان -> جانور
عمودی 11 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 11 کمک‌رسانی -> امداد
عمودی 11 سنگ بیابان -> ریگ
عمودی 12 از سایت‌های اینترنتی -> یاهو
عمودی 12 سرسرا -> هال
عمودی 12 مزه دهان جمع کن -> گس
عمودی 13 کلاه الف -> مد
عمودی 13 از نام‌های خدا -> جبار
عمودی 13 فروش کلی -> عمده
عمودی 13 پیش‌شماره مخابراتی -> کد
عمودی 14 مأنوس -> اخت
عمودی 14 مدخل -> ورودی
عمودی 14 عظمت و بزرگی -> کبریا
عمودی 15 نقش و نگار روی پارچه -> سوزندوزی
عمودی 15 واحدی برای اندازه‌گیری زاویه -> رادیان