حل مرحله 859 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 859 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 859 جدولانه کلاسیک

افقی 1 کارمایه -> انرژی
افقی 1 از آثار و ابنیه تاریخی مشکین شهر -> قلعهنوروز
افقی 2 شهری در آرژانتین -> ریو
افقی 2 ظرفیت شیمیایی -> والانس
افقی 2 کشور قذافی -> لیبی
افقی 3 ممکن است -> شاید
افقی 3 عضو آجیل -> فندق
افقی 3 از سازهای مضرابی -> دوتار
افقی 4 اسلوب -> استیل
افقی 4 خم بزرگ -> دن
افقی 4 آموزگار -> معلم
افقی 5 باب -> در
افقی 5 بالین -> بستر
افقی 5 نمونه -> اسوه
افقی 5 شمای خودمانی -> تو
افقی 6 سرگرد قدیم -> یاور
افقی 6 ظرف دم کردن چای -> قوری
افقی 6 حمام معروف کاشان -> فین
افقی 7 حسد -> رشک
افقی 7 بروسلوز -> تبمالت
افقی 7 به خاطر اینکه -> برای
افقی 8 معلم اول -> ارسطو
افقی 8 صفت سرو -> سهی
افقی 8 بالاپوش خانم‌ها -> مانتو
افقی 9 بیماری سگی -> هاری
افقی 9 قلاب کوهنوردی -> کارابن
افقی 9 علامت -> ارم
افقی 10 جمله قرآنی -> ایه
افقی 10 قهوه‌خانه فرنگی -> کافه
افقی 10 ناتوان -> عاجز
افقی 11 مرغابی -> بط
افقی 11 مژده‌رسان -> بشیر
افقی 11 امروزی -> مدرن
افقی 11 صدای کلفت -> بم
افقی 12 پارچه صاف و براق -> ساتن
افقی 12 مخترع تلفن -> بل
افقی 12 دریغا -> هیهات
افقی 13 از شعرای نامدار سده شش -> انوری
افقی 13 نگین انگشتری -> خاتم
افقی 13 پشیمان -> نادم
افقی 14 بهشت -> مینو
افقی 14 مکار -> حیلهگر
افقی 14 فربه -> تپل
افقی 15 اثری از یوهان اشتراوس موسیقیدان اتریشی -> هزارویکشب
افقی 15 سود رسانیدن به کسی -> ارفاق
عمودی 1 راهنمایی -> ارشاد
عمودی 1 اثری از محمد علی جمال‌زاده -> راهابنامه
عمودی 2 شهری در اصفهان -> نیاسر
عمودی 2 جمع شرط -> شرایط
عمودی 2 همچنین -> نیز
عمودی 3 دیدن -> رویت
عمودی 3 از ابتدا تا انتها -> یکسره
عمودی 3 حمام داغ -> سونا
عمودی 4 نوعی پارچه -> دیبا
عمودی 4 نام قبیله حاتم -> طی
عمودی 4 دارای محصول یا میوه -> بارور
عمودی 5 ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 5 کشوری در جنوب آفریقا -> لسوتو
عمودی 5 مرکب دریایی -> کشتی
عمودی 6 حرف تنفر -> اف
عمودی 6 از سبزیجات -> ترب
عمودی 6 نوعی از خودرو پورشه -> کاین
عمودی 6 زنده -> حی
عمودی 7 درویش -> قلندر
عمودی 7 رهرو -> مسافر
عمودی 7 مشک -> خیک
عمودی 8 نام گلی -> لادن
عمودی 8 پایتخت فراعنه -> قاهره
عمودی 8 زیر سر خفته -> بالش
عمودی 9 گردن -> عنق
عمودی 9 دوستداران -> اولیا
عمودی 9 شعله‌ور -> ملتهب
عمودی 10 قانون جمع ثابت گرما -> هس
عمودی 10 شادمانی -> مسرت
عمودی 10 سپس -> بعد
عمودی 10 صدای مرغابی -> مگ
عمودی 11 ادعا -> دعوی
عمودی 11 گلدسته -> مناره
عمودی 11 علامت مفعول بی‌واسطه -> را
عمودی 12 بانگ و فریاد کردن -> ولوله
عمودی 12 آش -> با
عمودی 12 رویان -> جنین
عمودی 13 ضرباهنگ -> ریتم
عمودی 13 عشوه‌گر -> فرناز
عمودی 13 سروش -> هاتف
عمودی 14 بیماری مسری -> وبا
عمودی 14 نمایش -> تیاتر
عمودی 14 تندرو -> بادپا
عمودی 15 از عناصر فلزی که در ساخت وسایل جراحی استفاده می‌شود -> زیرکونیوم
عمودی 15 چرب‌زبان -> متملق