حل مرحله 858 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 858 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 858 جدولانه کلاسیک

افقی 1 تقویم -> گاهنامه
افقی 1 دلیل آوردن -> استدلال
افقی 2 پایبندی در دوستی -> وفا
افقی 2 همانندی -> مشابهت
افقی 2 گل شب‌بو -> هیری
افقی 3 لخت و برهنه -> رت
افقی 3 آخرین توان -> نا
افقی 3 خار بیابان -> ورک
افقی 3 به کاری دست زدن -> اقدام
افقی 4 یل -> پهلوان
افقی 4 خانه پشت به آفتاب -> نسار
افقی 5 ورم پوست سوخته -> تاول
افقی 5 ماهی کنسرو -> تن
افقی 5 پارچه براق -> ساتن
افقی 5 رود فرانسه -> رن
افقی 6 پرخور -> اکل
افقی 6 روشنایی‌ها -> انوار
افقی 6 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
افقی 7 ساز شاکی -> نی
افقی 7 بهبود یافتن مریض -> شفا
افقی 7 قهرمانی از مدرسه موش‌ها -> سرمایی
افقی 8 استوار و ثابت -> پابرجا
افقی 8 آبرود -> نیلوفر
افقی 9 اثری از مولانا -> مکاتیب
افقی 9 آیین -> دین
افقی 9 قورباغه درختی -> وک
افقی 10 خاطر و اندیشه -> یاد
افقی 10 هنر تئاتر -> نمایش
افقی 10 حکومت ارسطویی -> مشا
افقی 11 سایه‌گاه -> نش
افقی 11 همواره -> مدام
افقی 11 پول ژاپن -> ین
افقی 11 حرکت زمین -> رانش
افقی 12 گوناگون بودن -> تنوع
افقی 12 دستمال گردن -> کراوات
افقی 13 زحمت‌افزا -> مزاحم
افقی 13 نزاکت -> ادب
افقی 13 حرص -> از
افقی 13 اصطلاحی در ورزش کشتی -> پل
افقی 14 فلانی -> یارو
افقی 14 از شهرهای خوزستان -> بهبهان
افقی 14 حق و ناحق -> وتو
افقی 15 مجموعه -> کلکسیون
افقی 15 فاصله بین دو پرده نمایش -> انتراکت
عمودی 1 قبرستان -> گورستان
عمودی 1 شاخه‌ای مکانیک -> دینامیک
عمودی 2 بیماری گیاهان -> افت
عمودی 2 گروه مجهز -> اکیپ
عمودی 2 با -> اش
عمودی 2 پدر رستم -> زال
عمودی 3 بخار دهان -> ها
عمودی 3 وسیله داد و ستد -> پول
عمودی 3 شگون -> امد
عمودی 3 فرق سر -> تارک
عمودی 4 تشنگی -> نهل
عمودی 4 دندانه شانه -> شبک
عمودی 4 شوم و بداختر -> منحوس
عمودی 5 آرزوها -> امال
عمودی 5 همه‌پرسی عمومی -> رفراندوم
عمودی 6 رنگ موی فوری -> مش
عمودی 6 پوستین -> وت
عمودی 6 دور هم گرد آمدن -> اجتماع
عمودی 6 شامه‌نواز -> بو
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 7 روزها -> ایام
عمودی 7 تهم -> اهن
عمودی 8 پایتخت سوییس -> برن
عمودی 8 دور دهان -> نس
عمودی 8 حرف نداری -> بی
عمودی 8 لکه سفید روی ناخن -> کدب
عمودی 9 از مصالح ساختمانی -> اهک
عمودی 9 حمله و هجوم -> سورن
عمودی 9 پولی که داماد به خانواده عروس دهد -> شیربها
عمودی 10 واحد تنیس -> ست
عمودی 10 مأیوس -> ناامید
عمودی 10 توان آخر -> نا
عمودی 10 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 11 کشور بزرگ اقیانوسیه -> استرالیا
عمودی 11 باربر شهری -> وانت
عمودی 12 کشاورز -> دهقان
عمودی 12 ذره باردار -> یون
عمودی 12 سخن ناگفتنی -> راز
عمودی 13 رهبر حزب -> لیدر
عمودی 13 شمشیر -> سیف
عمودی 13 تیره و تار -> مات
عمودی 13 حرف تعجب -> وا
عمودی 14 عقاید -> ارا
عمودی 14 از شهرهای تهران -> ری
عمودی 14 تابناک -> روشن
عمودی 14 چکش بزرگ -> پتک
عمودی 15 نوشابه قدیمی -> لیموناد
عمودی 15 ماهی عنبر -> کاشالوت