حل مرحله 853 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 853 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 853 جدولانه کلاسیک

افقی 1 بازی نهایی -> فینال
افقی 1 آکادمی علوم -> فرهنگستان
افقی 2 اندیشه -> رای
افقی 2 شکایت کننده -> گلهمند
افقی 2 سازمان فضایی -> ناسا
افقی 3 خرگوش -> ارنب
افقی 3 سکون و آرامش -> قرار
افقی 3 خیزران -> بامبو
افقی 4 نمایش دنباله‌دار -> سریال
افقی 4 بیماری جگرسوز -> سل
افقی 4 سنگین -> تقیل
افقی 5 چک -> تس
افقی 5 نمره عالی -> بیست
افقی 5 بشقاب بزرگ -> دوری
افقی 5 فلز سرچشمه -> مس
افقی 6 پوست‌کن -> سلاخ
افقی 6 ضد سفید -> سیاه
افقی 6 همان آیه است -> ایت
افقی 7 ثروتمند -> بای
افقی 7 آب گندیده -> منجلاب
افقی 7 ملخ دریایی -> میگو
افقی 8 خوار کردن و توهین -> اهانت
افقی 8 واژه آگاهی -> هان
افقی 8 شهر مقدس عراق -> سامرا
افقی 9 هر یک از پنج خشکی عالم -> قاره
افقی 9 آسانسور -> بالابر
افقی 9 لوس -> ننر
افقی 10 معبود، ایزد -> اله
افقی 10 گریه و زاری -> ناله
افقی 10 معروف -> اسمی
افقی 11 پارچه شلواری محکم -> لی
افقی 11 بارکش شهری -> وانت
افقی 11 جمع جنت -> جنات
افقی 11 تکیه دادن -> لم
افقی 12 بی‌بنیان، پوچ -> واهی
افقی 12 از گروه‌های خونی -> او
افقی 12 قدغن -> ممنوع
افقی 13 ناپاکی -> پلیدی
افقی 13 گریز -> فرار
افقی 13 یکی از مشتقات شیر -> ماست
افقی 14 در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود -> لولا
افقی 14 اثر ولتر -> سادهدل
افقی 14 از صفات خدا به معنی بی‌نیاز و پاینده -> صمد
افقی 15 دستگاه دولتی که به اداره امور درون مرزی ایران می‌پردازد -> وزارتکشور
افقی 15 ماه چهارم سال میلادی -> اوریل
عمودی 1 تیزهوشی -> فراست
عمودی 1 نوعی غذا -> باقالیپلو
عمودی 2 مددکار -> یاررس
عمودی 2 ساکنان محل -> اهالی
عمودی 2 نوعی شیرینی -> لوز
عمودی 3 بچه -> نینی
عمودی 3 گردنده آسمانی -> سیاره
عمودی 3 خانه ساحلی -> ویلا
عمودی 4 شهر بهار نارنج -> بابل
عمودی 4 مقابل آری -> نه
عمودی 4 مجبور شده -> وادار
عمودی 5 صحرای خشک -> لگ
عمودی 5 پستی و فرومایگی -> لیامت
عمودی 5 نهی کننده -> ناهی
عمودی 6 صفتی برای دهان سخن‌چین -> لق
عمودی 6 کلام -> سخن
عمودی 6 مؤسس، بنا کننده -> بانی
عمودی 6 تکان -> سک
عمودی 7 لیست -> فهرست
عمودی 7 نادانی -> جهالت
عمودی 7 آشکار شدن راز -> فاش
عمودی 8 فالگیر -> رمال
عمودی 8 نسل -> سلاله
عمودی 8 زبان مردم پاکستان -> اردو
عمودی 9 کار نمایان -> هنر
عمودی 9 الهه شکار -> دیانا
عمودی 9 گوهرها -> جواهر
عمودی 10 چوب خوشبو -> ند
عمودی 10 پاداش، جزا -> تواب
عمودی 10 پسوند نگاه‌دارنده -> بان
عمودی 10 اثر پا -> رد
عمودی 11 بزرگترین سوره قرآن -> بقره
عمودی 11 مرض سر و صدا -> سرسام
عمودی 11 نت ششم -> لا
عمودی 12 پدر شعر عرفانی -> سنایی
عمودی 12 ضمیر جمع -> ما
عمودی 12 کامل کننده -> متمم
عمودی 13 درنگ -> تامل
عمودی 13 مصونیت در برابر بیماری‌ها -> ایمنی
عمودی 13 یاریگر -> ناصر
عمودی 14 حیوان نجیب -> اسب
عمودی 14 سردرد عروقی -> میگرن
عمودی 14 سرطان خون -> لوسمی
عمودی 15 درجه‌ای برای افسران نیروی دریایی -> ناواستوار
عمودی 15 میانه -> معتدل