حل مرحله 850 جدولانه کلاسیک

9 ارديبهشت 1397
حل مرحله 850 جدولانه کلاسیک

جواب مرحله 850 جدولانه کلاسیک

افقی 1 عاصی و گنهکار -> الودهدامن
افقی 1 وادار کردن -> الزام
افقی 2 از پرندگانی که از حشرات تغذیه می‌کنند -> کاکلی
افقی 2 پول فلزی -> سکه
افقی 2 وعظ و سخنرانی کردن -> خطابه
افقی 3 پایان -> ته
افقی 3 نوعی آلبالو -> قاراسیا
افقی 3 قسمت کننده -> مقسم
افقی 4 بالا -> فوق
افقی 4 رویه لاستیک ماشین -> تایر
افقی 4 لباس رزم -> زره
افقی 4 یازده -> اا
افقی 5 از رودهای مرزی ایران -> اترک
افقی 5 کلمه شگفتی -> وه
افقی 5 بلندی آسمان -> عرش
افقی 5 نوعی آچار -> الن
افقی 6 واحد شدت جریان الکتریکی -> امپر
افقی 6 خسیس -> چشمتنگ
افقی 7 ریز بودن -> کوچکی
افقی 7 متداول و مرسوم -> رایج
افقی 7 قانون مغولی -> یاسا
افقی 8 جمله قرآنی -> ایه
افقی 8 رودی در استان کرمان -> هلیلرود
افقی 8 اسباب و لوازم منزل -> مان
افقی 9 وسیله‌ای در آشپزخانه -> رنده
افقی 9 شاهد -> گواه
افقی 9 زمان‌ها -> ازمنه
افقی 10 رنگین‌کمان -> افنداک
افقی 10 قوس -> کمان
افقی 11 عقاب -> الغ
افقی 11 موش خرما -> نمس
افقی 11 ناشنوایان -> صم
افقی 11 پاسخ -> جواب
افقی 12 حرارت بالای بدن -> تب
افقی 12 از بند رسته -> رها
افقی 12 همراهان شخص صاحب نام -> موکب
افقی 12 قلمه گیاه -> نشا
افقی 13 دروغکی -> الکی
افقی 13 مبحثی در ریاضی -> لگاریتم
افقی 13 مساوی -> یر
افقی 14 گاوچران آمریکایی -> کابوی
افقی 14 روغن زیتون -> زیت
افقی 14 آب هدر رفته -> هرزاب
افقی 15 موادی که در مجرای آب ته نشین می‌شود -> ابرفت
افقی 15 سید شهید اهل قلم -> شهیداوینی
عمودی 1 بسنده کردن -> اکتفا
عمودی 1 ایالتی در هندوستان -> کارناتاکا
عمودی 2 عالم الهی -> لاهوت
عمودی 2 پایتخت اتریش -> وین
عمودی 2 پیچک و عشقه -> لبلاب
عمودی 3 قورباغه -> وک
عمودی 3 از کوه‌های تبریز -> قراچهداغ
عمودی 3 غرور -> کبر
عمودی 4 جامه درویشان -> دلق
عمودی 4 یاری -> کمک
عمودی 4 کارگاه بافندگی -> هف
عمودی 4 مهربان -> ریوف
عمودی 5 علم ستاره‌شناسی -> هیات
عمودی 5 چربی -> پیه
عمودی 5 مادربزرگ -> ننه
عمودی 5 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 6 شهری در استان کرمان -> راور
عمودی 6 از بین برده شده -> لگدمال
عمودی 7 بدی کردن به کسی -> اسایه
عمودی 7 سبزی خورشتی -> ریواس
عمودی 7 نیش زدن زنبور -> گزش
عمودی 8 شکسته شده -> مکسر
عمودی 8 چابک و فرز -> چالاک
عمودی 8 بی آن فطیر است -> مایه
عمودی 9 منع کردن -> نهی
عمودی 9 طایفه و ایل -> عشیره
عمودی 9 از رنگ‌های ترکیبی -> صورتی
عمودی 10 باحیا -> ازرمجو
عمودی 10 نیروی یاری رسان -> کمکی
عمودی 11 صدای درد -> اخ
عمودی 11 مرکز استان گیلان -> رشت
عمودی 11 تله -> دام
عمودی 11 اصنام -> بتها
عمودی 12 صدمه و آسیب -> لطمه
عمودی 12 محصول مرداب -> نی
عمودی 12 از اجسام معدنی بلوری شکل -> زاج
عمودی 12 شهر خراسان قدیم -> مرو
عمودی 13 کبود -> زاق
عمودی 13 در اسطوره‌های یونان، رهبر یونانیان در جنگ تروا است -> اگاممنون
عمودی 13 زندگی کن -> زی
عمودی 14 فصل بهار -> ابسال
عمودی 14 دیدنی از رژه -> سان
عمودی 14 لانه حیوانات -> اشیان
عمودی 15 هتل -> مهمانخانه
عمودی 15 عروسک آمریکایی -> باربی