جواب مرحله 281 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 281 جدولانه یک

جواب مرحله 281 جدولانه یک

آرایشگر -> سلمانی
آزادیخواه -> لیبرال
از پرتوهای اتمی -> گاما
از رشته های دانشگاهی -> هنر
اساس -> رکن
باز نشده -> ناشکفته
بازیگر مرد فیلم جاذبه -> جورج کلونی
بالا رفتن -> عروج
بخش متحرک میز -> کشو
برگشتن -> ایاب
بسیار -> فت
بنده خانه زاد -> قن
پاره و قطعه -> تکه
پدر مرده -> یتیم
پشیمانی -> ندم
پوشش ستور -> جل
ترسو و بزدل -> جبون
تشت -> لگن
تفاله -> تخ
ثروتمند -> توانگر
جانور غیر طبیعی -> هیولا
چلچراغ -> جار
حبل الورید -> شاهرگ
حرف ندا -> آی
خوب و خوش -> نلم
داستان به زبان شعر -> منظومه
دور کردن -> نفی
دوستی -> بلا
ذاتی و فطری -> جبلی
رقیب زن -> هوو
رمان نویس قرن بیستم فرانسوی -> سیمونه
زه کمان -> چله
سایه -> ظل
سرخ کمرنگ -> ال
سرد مطبوع -> خنک
سستی در امور -> اهمال
شادروان -> مرحوم
شخص و فرد -> کس
شهر جشنواره -> کن
علامت جمع -> ها
عیب و عار -> اک
فلز پر مصرف -> آهن
فیلمی از تارکوفسکی -> سولاریس
فیلمی با بازی جان تراولتا -> قلب های تنها
فیلمی با بازی جانی دپ -> از جهنم
فیلمی با بازی رایان گاسلینگ -> نیمه ماه مارس
فیلمی ساخته استیون سودبرگ -> آلمانی خوب
گرداگرد دهان -> نس
گرو -> رهن
گریبان -> جیب
لب کلفت -> لفج
مایه آبادانی -> آب
مبارزه -> رزم
مخزن مایعات -> بشکه
مژده دهنده -> بشیر
مقابل تنگنا -> فراخ نا
مقبره -> مزار
منزلت -> جاه
منطقه گرم -> حاره
موجود نامرئی -> جن
ناپخته -> خام
نشانه پیامبری -> معجزه
نقاشی روی سطوح گچی مرطوب -> فرسک
نوعی پخت برنج -> کته
نوعی جین -> لی
نوعی ماهی کنسروی -> کیلکا
هزینه زندگی -> خرجی
همراه یال -> کوپال
واحد پول انگلستان -> پوند
واحد نظامی -> تیپ
کاوش -> جستجو
کشوری در آمریکای شمالی -> باربادوس
یاخته -> سلول
یک ششم چیزی -> دانگ