جواب مرحله 280 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 280 جدولانه یک

جواب مرحله 280 جدولانه یک

آزردگی خاطر -> تکدر
آش زیره -> زیربا
آنکه مالش را از دست داده -> مالباخته
از گازها -> کلر
از مردم اسپانیا -> اسپانیول
استان ادب پرور -> فارس
استان شمالی عراق -> دهوک
الفبای موسیقی -> نت
انبار کشتی -> خن
باج گیری -> اخاذی
باطل کننده -> ناسخ
بانوی شاعر آمریکایی -> امیلی دیکنسون
بوی رطوبت -> نا
پارچه لطیف -> کرپ
پایتخت اکوادور -> کیتو
پایتخت کشور تایلند -> بانکوک
پایداری و ثبات -> دوام
پرمنفعت -> نان و آبدار
پرنده درودگر -> دارکوب
پرنده مهاجر -> پرستو
پسوند مصدرساز -> یت
پوست گندم -> سبوس
ثمر درخت -> میوه
چهره شطرنجی -> رخ
حرارت آتش -> تف
حرف افسوس -> وای
خبر رسواگر -> لو
خزانه -> گنجینه
خم کاغذ -> تا
خواهر عرب -> اخت
خوش باور -> هالو
داخلی -> درونی
دارایی -> مال
دریا -> بحر
دریایی در شمال اقیانوس آرام -> برینگ
دستیار -> وردست
راننده درشکه -> سورچی
رشته کوه اوپا -> آلپ
رطوبت کم -> نم
رونوشت -> کپی
زندانی کردن -> حبس
زه کمان -> چله
زیاد -> بیش
زینت داده شده -> آراسته
ساده -> سهل
شهر پاکستان -> پیشاور
صدمه -> اک
صید -> شکار
غذای شبانه -> شام
فرستاده خدا -> پیامبر
فیلمی از بهرامیان -> آل
قسمتی از پا -> پاشنه
قهرمان داستان جنایت و مکافات -> راسکول نیکف
گداخته شده -> ذوب
لبخند -> تبسم
لوله -> لف
مالدار و دارا -> ثروتمند
مدیحه سرایی -> مداحی
مدینه -> شهر
مرکز چین -> پکن
مقابل کهنه -> نو
موزه پاریس -> لوور
مکار و فریبنده -> حیله گر
میوه و محصول -> بر
نام قدیم اتیوپی -> حبشه
نت میانی -> لا
نوعی کشتی -> بادبانی
هزار کیلو -> تن
واحد اختلاف سطح الکتریکی -> ولت
کشور سیاهان -> لیبریا