جواب مرحله 278 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 278 جدولانه یک

جواب مرحله 278 جدولانه یک

از صور فلکی -> سه پایه
از والیبالیست های ملی پوش کشورمان -> حمزه زرینی
با سرعت -> شتابان
بازی رایانه ای قدیمی -> آتاری
بچه گاو -> گوساله
بذر -> دانه
بلدرچین -> سمانه
بندری در هندوستان -> بمبیی
پایتخت کرواسی -> زاگرب
تاسیس کردن -> پایه ریزی
ترکیب قرمز و سیاه -> قهوه ای
تصرف شده -> اشغالی
تلافی -> جبران
تکرار حرف اول -> اا
جایز -> روا
حرف شرط -> اگر
حسرت خوردن -> تاسف
حنا -> یرنا
خدایان -> یا رب
خرابی -> ویرانی
خیمه نمدی -> اوبه
دفتر شاخص -> اندکس
دقیق -> تیزبین
راز -> سر
رفیق -> یار
روحانی زرتشتی -> مغ
زراعت -> برزگری
سرپرست خانوار -> نان آور
سفیر آذری -> اق
شهریار داستانی -> ادیپ
شیرینی بادامی -> لوز
صفت سرو -> سهی
ضربه روی موس رایانه -> کلیک
طناب زندانی -> زنجیر
فصل سبز -> بهاران
فلکه شهری -> میدان
گفت و گو -> گپ زدن
گونه برجسته -> لپ
گیاهی پیچیده -> رازک
مؤدب -> با نزاکت
مجری -> ایفاگر
مدرک -> سند
مروارید -> در
من و تو -> ما
ناپسند -> بد
ناشناخته بودن -> گمنامی
نامی برای نقاش ها -> رنگامیز
نامی پسرانه -> آرین
نژاد شرق آسیا -> زرد پوست
هفته انگلیسی -> ویک
واحد طول انگلیسی -> یارد