جواب مرحله 277 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 277 جدولانه یک

جواب مرحله 277 جدولانه یک

آخر و پایان -> انتها
آدم -> انسان
آدمی -> بشر
آشفتگی و بی نظمی -> بلبشو
اثر چربی -> لک
ارث -> ماترک
از اجرام آسمانی -> سیاره
از کلمات شرط -> الا
اعتقاد قوی -> ایمان
اندازه -> مقیاس
ایتالیای باستان -> روم
برادر پدر -> عمو
بنیان آبی در شیمی -> اکوا
به کمال رسیدن -> تکامل
بی هوشی -> غش
پایتخت فرانسه -> پاریس
تخت روان بیمار -> برانکار
ترس -> باک
جابجا شده -> انتقالی
جایی که لاله فراوان روید -> لاله زار
جوانمرد -> راد
جوجه تیغی -> راورا
جوش های ریز بدن -> ایر
چرخ اتومبیل -> تایر
چشمه -> زاب
حیوان شیرده مفید -> گاو
خالق و آفریدگار -> باری
خاندان -> آل
خرس آسمانی -> دب
خزنده خوش خط و خال -> مار
خلیج شمال شرق اقیانوس هند -> بنگال
خوی و رفتار -> سیرت
دانه سحرآمیز -> لوبیا
در مقابل اصل -> بدل
درخشان و تابان -> لیان
دگرگونی -> انقلاب
دوچرخه مسابقه -> کورسی
دوزخ -> جهنم
دوستی -> ود
رئیس کل یک اداره -> مدیر کل
رادار -> ردیاب
زود و سریع -> تند
ساز چوپان -> نی
ساز ضربی ایرانی -> تنبک
سازمان بین المللی کار -> ایلو
سرگردان و آواره -> دربدر
سرود -> ترانه
سنگ آسیا -> آسه
سوبسید -> یارانه
سودای ناله -> آه
شاخص -> نمودار
شلوار گشاد -> تنبان
صدای سه بعدی -> دالبی
ضمیر وزنی -> من
طناب -> رسن
عدد ورزشی -> دو
علامت مفعولی -> را
عید حضرت مسیح -> کریسمس
فاقد -> بدون
فام -> رنگ
فرار -> گریز
فرهنگ معتبر فرانسوی -> لاروس
گاز لامپ -> نیون
لباس ورزش کشتی -> دوبنده
لنگه -> تا
مجاز از وسیله کهنه و فرسوده با صدای ناخوشایند -> قارقارک
مساوی -> یر
ناقص و ناتمام -> ابتر
نژاد ایرانی -> آریا
نوعی زیرانداز -> زیلو
نوعی موسیقی غربی -> رپ
نوک پرنده -> منقار
نیمتنه مردانه -> کت
همنشین زولبیا -> بامیه
ورزش مفرح آبی -> شنا
ورقه چاپی بزرگ تزیینی یا تبلیغاتی -> پوستر
کج و مورب -> اریب
کلاهبردار و گوشبر -> کلاش
یک واحد از توپخانه -> آتشبار