جواب مرحله 276 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 276 جدولانه یک

جواب مرحله 276 جدولانه یک

آرام کردن و تسکین دادن -> فرونشاندن
اتمسفر -> جو
اثر امیر حسن چهلتن -> دخیل بر پنجره فولاد
اثر رجب علی اعتمادی -> اتوبوس آبی
اثر صادق چوبک -> یک شب بی خوابی
اثر محمود دولت آبادی -> هجرت سلیمان
اجرت -> کارمزد
از دین برگشته -> ارتداد
اشاره به دور -> آن
الفبای موسیقی -> نت
اهل علم و دانش -> دانشی
بازداشتن -> نهی
بالاپوش -> ردا
برگه -> فیش
بسیار شیرین -> شکربار
بی سر و پا -> لات
پارچه گرانقیمت -> زری
پسوند شباهت -> سا
پی در پی -> ولا
تصدیق انگلیسی -> یس
تنبل جالیزی -> کدو
جشن همراه با آتش -> آتش بازی
چله کمان -> زه
چوب دراز -> اده
حرف ندا -> ای
حرف نداری -> بی
حشره انگلی -> شپش
خدایان -> ربوب
در تئاتر ببینید -> نمایش
در هم آمیختگی -> بشل
دشنام دادن -> سب
دگرگونی در مراحل رشد -> دگردیسی
دوره آشنایی با کار -> کارآموزی
دوستان -> یاران
راز -> رمز
رباینده -> سالب
زائو ترسان -> آل
زمرد به هم ریخته -> دمزر
ساختن و آراستن -> آمودن
سپاس داشتن -> امتنان
سرشت -> خو
سره -> ناب
سنگ آسمانی -> شهاب
شمردن -> عد
شهر شمالی -> نکا
طبال -> طبل زن
طلایه -> جلودار
ظلم -> ستم
غرور -> کبر
فرضیه -> تیوری
فرود آینده -> نازل
فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> قهرمانان
فیلمی با بازی بیژن امکانیان -> فرار از جهنم
فیلمی با بازی پژمان بازغی -> ندارها
فیلمی با بازی جمشید مشایخی -> پدر کهن اخلفافتد
گسترانیدن -> تمهید
گونه -> لپ
لاف و گزاف و دروغ -> لامانی
لانه حیوانات -> آشیانه
ماهی کنسروی -> تن
محتاج بودن -> نیاز داشتن
مزبله -> زباله دان
میوه جالیزی -> خیار
ناتمام -> ناتام
نردبان -> معراج
نسب نامه -> شجره نامه
نگهبان شتر -> ساربان
نهال -> غرس
نوشیدنی دبش -> چای
نیمی از شگرد -> شگ
نیکوکار -> خیر
همسر مرد -> زن
هنوز شاه نشده -> شا
وجود داشتن -> بودن
کلمه ها -> لغات
کندن علف های هرز -> وجین
یاغی -> نافرمان
یک دهم متر -> دسی متر