جواب مرحله 275 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 275 جدولانه یک

جواب مرحله 275 جدولانه یک

آجر بزرگ -> طاباق
آش -> با
ابله -> کودن
اثر خواجه نصیرالدین طوسی -> تجریدالمنطق
از رشته های دانشگاهی -> هنر
از مقامات ارتشی -> سرتیپ
اشاره به دور -> همان
امر به جستجو -> جو
ایالتی در آمریکا -> کلرادو
بازیگر فقید سریال روزگار قریب -> حسین پناهی
باغ و زراعت -> بن
بت و صنم -> ژون
بریدن گلو -> ذبح
بی مهار -> ول
پرده در -> هتاک
پیوند -> وصل
تعهد به پیمان -> وفا
توانایی برای انجام کاری -> جربزه
تکه پارچه کهنه -> لته
تیزهوشی -> ذکاوت
جامه دان -> چمدان
جانشین دکمه -> زیپ
چپاول -> چپو
حرارت -> دما
حرف نازی ها -> اس
حفره ای در قلب -> دهلیز
خودستایی -> منم
خوراک دام -> یونجه
دروازه فوتبال دارد -> تور
دریای توفانی -> متلاطم
دندانه کلید -> تز
دوباره -> مکرر
رمق -> نا
رنگ سبز بسیار روشن با مایع زرد -> مغزپسته ای
روده تابیده -> زه
روزنامه -> ژورنال
روی و چهره -> وجه
ریاضیدان فرانسوی سده هفدهم -> پیردوفرما
سخت و شدید -> قسی
سر و سامان -> نوا
سرخ مایل به قهوه ای -> جگری
سردوشی افسری -> اپل
سرزمین سبا -> یمن
سوداگر -> کاسب
شکست در نبرد -> هزیمت
عیب و عار -> اک
فرمانروایان -> امرا
قلعه شعری از فریدون مشیری -> باغ در پنجره
گل عرب -> طین
گوی ورزشی -> توپ
مادر باران -> ابر
مامور اجرای وصیت نامه -> وصی
ماه زمستان -> دی
مذکر -> نر
مزدور -> اجیر
نام قدیم سیستان -> نیمروز
نشستن -> جلوس
نوعی روانداز -> پتو
واحد پول ژاپن -> ین
واحد تزریقات -> سی سی
وقت و زمان -> هنگام
کار خود را به خدا واگذاشتن -> توکل
کتاب خطی -> دست نویس
کشیش -> قس
کمک -> مدد
یار هرج -> مرج