جواب مرحله 274 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 274 جدولانه یک

جواب مرحله 274 جدولانه یک

آزاده -> حر
آسانسور -> بالارو
آن سوی سقف -> بام
اثر قیچی -> برش
ادامه مطلب -> ذیل
از اعداد تک رقمی -> هشت
از حروف الفبا -> لام
انبار -> مخزن
انباشته و پر -> غاص
اهلی نیست -> وحشی
بازیگر فیلم آب و آتش -> لیلا حاتمی
بازیگر فیلم دلواپسی -> خاطره اسدی
باشکوه -> مجلل
پدر -> بابا
پیمان -> عهد
تصدیق روسی -> دا
تعلیم دادن -> آموزش
حرف ندا -> یا
خطی در دایره -> وطر
دوستی -> حب
راز پنهان -> سر به مهر
رخت پوستی -> وت
رعشه -> لرز
روان -> روح
روبند -> ماسک
زبانه آتش -> الو
ساده -> سهل
سخت تر -> اشد
سرما -> زم
سرور و خداوند -> مخدوم
شبانگاه -> مسا
شخص و فرد -> کس
شیره خرما -> مت
طاقت -> تاب
طراوت -> شادابی
طریق کوتاه -> ره
عریض -> پهن
عود هندی -> یلنجوج
غالب -> چیره
فتوت -> رادمردی
فیلمی از پوران درخشنده -> زمان از دست رفته
فیلمی با بازی عزت الله انتظامی -> سایه خیال
فیلمی با بازی فرامرزقریبیان -> ارابه مرگ
قدم یکپا -> لی
قطور -> ستبر
گاز سمی -> کلر
گیلانی -> گیلک
لیست غذا -> منو
ماده ضد بید -> نفتالین
متضاد معنویات -> مادیات
محل ورود -> در
مدارک -> اسناد
مرزبان -> کیا
مرسوم -> باب
مزه ناگوار -> تلخ
منتشر کننده -> ناشر
می -> باده
ناامید -> خایب
نابود شده -> میرا
ناراست -> کج
نشانه اسم مصدر -> ار
نگهبان -> مراقب
نویسنده -> محرر
نی نواختن -> زمر
نیکبخت -> صاحب دولت
هزار کیلو -> تن
همراه با تب -> لرز
همراه چنگال -> قاشق
وجود دارد -> هست
کرمینه -> لارو
کلمه تنفر -> اف
کمیابی -> ندرت
یار خروس -> مرغ
یاری -> کمک
یخچال طبیعی -> توچال