جواب مرحله 273 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 273 جدولانه یک

جواب مرحله 273 جدولانه یک

آتش عرب -> نار
اثر داوینچی -> شام آخر
از شکستنی ها -> تخمه
اطاق قطار -> واگن
انبار غله -> سیلو
انس -> الفت
بازیگر فیلم درباره الی -> ترانه علیدوستی
برادر بزرگتر -> کاکا
برق سنج -> الکترومتر
برهنه -> رت
بزرگان -> اولیا
پایتخت آنگولا -> لواندا
پایتخت ژاپن -> توکیو
پسوند شباهت -> وار
پنکه -> فن
پیچ و تاب -> خم
پیغامبر -> نبی
ترازوی بزرگ -> قپان
تقدیر و سرنوشت -> ابخورد
ثمرات -> نتایج
جانشین او -> وی
جمع یتیم -> ایتام
چرک و ریم -> شوخ
حرف فاصله -> تا
حرف ندا -> ای
خالص و بی غش -> سارا
خالق کمدی الهی -> دانته
خشخو و بخشنده -> ماجد
خودشیفتگی -> نارسیسم
درگذشتن -> توفی
درنا -> کرکی
دست نخورده -> نابسوده
دشنام دادن -> سب
دلبستگی داشتن -> تعلق
راهنما -> هادی
زوری -> اجباری
سازنده زره -> زراد
ستارگان درخشان -> دراری
سرشیر -> خامه
سگ بیمار -> هار
سگ عرب -> کلب
سیال تنفسی -> هوا
شبح -> سایه
شهر آلمان -> کلن
شیار درون لوله تفنگ -> خان
صحرای حجاج -> عرفات
صدای گربه -> میو
عالی و برتر -> تاپ
عدد خیطی -> سه
عدد منفی -> نه
علامت جمع -> ها
غله پاک کرده -> جاش
فراگیرنده -> شامل
فیلمی از امیر شروان با بازی بهروز وثوقی -> یک مرد یک شهر
فیلمی از رومن پولانسکی -> پیانیست
فیلمی با بازی ابوالفضل پور عرب -> مردی از جنس بلور
فیلمی با بازی امین حیایی -> علف های هرز
فیلمی با بازی باران کوثری -> برگ برنده
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی -> پرواز را به خاطر بسپار
قمر -> ماه
متحرک -> سیار
مجموعه اشیا در صحنه نمایش -> دکور
مرغابی -> اردک
مرغابی -> بط
مزه دهان جمع کن -> گس
مسابقه -> کورس
مستراح -> توالت
مسرف -> ولخرج
میخ سر پهن -> گل میخ
میوه تلفنی -> الو
نامبارک -> شوم
نوعی بازی با طاس -> نرد
همراه مربا -> کره
کتاب لغت -> قاموس
کتاب مجتهد -> رساله
کشور آسیاب های بادی -> هلند
کفش ستور -> سم
کلمه افسوس -> اه
یار دیرین ایکس -> ایگرگ
یازده -> اا