جواب مرحله 271 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 271 جدولانه یک

جواب مرحله 271 جدولانه یک

آب عرب -> ما
آزاده -> وارسته
آش شلغم -> لفتیه
آگاه و عاقل -> هوشیار
آهنگی از امیر شفیعی -> هر نفس
از جزایر جنوبی ایران -> هرمز
از شهرهای آذربایجان شرقی -> بناب
از نام های زنانه -> هما
بازگشتن -> مراجعه
برادران مخترع بالون -> مونگلفیه
بزرگوار و ارجمند -> فخیم
بوی خوش -> شمیم
بی قید و بند -> لاابالی
بیماری تنفسی -> برونشیت
پاداش -> جزا
پارچه پنبه ای سفید -> کرباس
پاکیزه -> تمیز
پایان -> اخر
پدر مرده -> یتیم
پرتو -> اشعه
پیروان یک دین -> امت
جاده کوتاه -> ره
جواب های -> هوی
چشمه -> ینبوع
چینه دیوار -> دای
حیوان مسابقه -> اسب
خالق اثر ادیسه -> هومر
خسته و کوفته -> مانده
دل جویی -> تفقد
دورویی -> ریا
رهایی از اتهام -> تبریه
روانه شدن -> عزیمت
روبالشی -> متیل
رودی که به هامون می ریزد -> هیرمند
زنگ بزرگ -> درا
سرای جغد -> ویرانه
سنگ آسیاب -> اس
سه کیلوگرم -> من
سوسن زرد -> وج
سیاره عطارد -> تیر
شاخه شاخه شده -> منشعب
شهر و بلد -> ولایت
طعام عروسی -> ولیمه
عدد ماه -> سی
عدد مهاجم -> ده
عدد ورزشی -> دو
عضو تنفسی -> ریه
علامت جمع -> ها
علامت مفعولی -> را
عید ویتنامی ها -> تت
غنی -> دارا
قوم وحشی تاریخ -> هون
گردهمایی -> همایش
گروه -> دسته
گوارا -> هنی
لگام -> عنان
ماه نو -> هلال
مثلی در مورد افراد ساده لوح -> هالو گیر اوردن
مرغ انگلیسی -> هن
مزار -> مقبره
منسوخ شدن -> ورافتادن
موی گردن شیر -> یال
میوه نیکو -> به
ناسزا -> دشنام
نخبه -> زبده
نصف کره زمین -> نیم کره
نقره -> سیم
نوازنده -> رامشی
نوعی از مجازات اعدام -> تیرباران
نوعی خرما -> هیرون
نویسنده آمریکایی هیولای ماروسی -> هنری میلر
نویسنده خسیس -> مولیر
نیروی حیات -> جان
همدم -> انیس
وزن موسیقی -> ریتم
ولگرد -> هرزه
ویران کننده -> هادم
کامل -> تمام
کهنسال -> مسن
کودک نورسیده -> نوباوه