جواب مرحله 270 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 270 جدولانه یک

جواب مرحله 270 جدولانه یک

آزمند -> حریص
اثر آگاتا کریستی -> مصیبت بی گناهی
اثر جمال میر صادقی -> نه آدمی نه صدایی
اثر رنه دکارت -> قواعده دایت فکر
اجازه داده شده -> مرخص
از اقوام غرب ایران -> کرد
از خود گذشتن -> ایثار
از مراکز استان ها -> شهرکرد
بچه گوسفند -> بره
بخشش -> جود
برگ برنده -> اس
برنامه موسیقی در جمع -> کنسرت
بریدگی زخم -> خراش
بی مانند -> نادره
پاپوش -> کفش
پارچه کتانی ضخیم -> جین
پایتخت سودان جنوبی -> جوبا
پرسش از مکان -> کجا
پوشانیدن -> حجب
پیشوا -> اسوه
تربت -> خاک
تشبیه کردن -> تمثیل
چراغ -> سراج
چند مطلب -> مطالب
چهار نعل رفتن اسب -> یورتمه
چین و چروک -> یرا
حرف افسوس -> وای
حرف دهن کجی -> یی
حرف همراهی -> با
حرف همراهی عرب -> مع
خالص -> سره
خداوند -> رب
دبه -> دله
در هر فرصت -> راه و بی راه
درازا -> طول
درختی شبیه گز -> هوم
درنوردیدن -> طی
درون دهان -> کب
دلپذیر و خوشایند -> دلکش
دوستدار مقام و درجه -> جاه طلب
راهرو -> سرسرا
رنگ استقلالی -> ابی
رود مرزی -> ارس
روش -> رویه
زیبای افسانه ای -> پری
زینت دادن -> ارایش
ستون بدن -> پا
سزاوار -> شایان
سیاهی -> شبح
سیر خوراکی -> ثوم
شایستگی -> صلاحیت
شهد -> نوش
شهر کوچک -> شهرک
شیر عرب -> لبن
شیرینی کرمانشاهی -> کاک
صاحب بزرگواری -> ذوالجلال
صفحه کلید -> کیبرد
طفیلی -> سربار
عدد مقدس -> هفت
عقب -> ورا
غذای ساده -> اش
غذایی از تخم مرغ -> نیمرو
فارسی امروزی -> دری
فرزند زاده -> نوه
فرزندان -> عترت
قایق -> بلم
قدرت -> زور
قصد و اراده -> هم
قنون چگنیزی -> یاسا
قورباغه -> وک
گرفتار و درمانده -> زابرا
گریز -> هرب
گل نومیدی -> یاس
ماه سرد -> دی
ماهی درون تفنگ -> تیر
مایه آبادانی -> آب
محصول خشخاش -> تریاک
محکم -> سفت
مدح -> ثنا
مزه فلفلی -> تند
مزه لیمویی -> ترش
معبر رودخانه -> پل
مکان -> جا
نت چهارم -> فا
هسته میوه -> دانه
ورزشی با راکت -> اسکواش
وفاکننده به عهد -> وافی
کنار آمدن عامیانه -> تا کردن
یار دیرین بیل -> کلنگ