جواب مرحله 269 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 269 جدولانه یک

جواب مرحله 269 جدولانه یک

آتش عرب -> نار
آحاد -> یکان
اتمسفر -> جو
اجداد -> نیاکان
از شهرهای مازندران -> امل
از گل ها -> لادن
از گویش های زبان چینی -> ماندارین
اشاره به نزدیک -> این
با اهمیت -> مهم
با ناز راه رفتن -> خرامان
بازداشت -> نهی
بدبو -> نتن
برش فیلم برداری -> کات
بلیغ -> رسا
به دست آوردن -> کسب
به مراد نرسیدن -> ناکامی
بی خطر -> امن
پایتخت یونان -> اتن
پدر ترکی -> اتا
پرده سینما -> اکران
تنبل جالیزی -> کدو
ثابت و قاطع -> مبرم
جانوری دو زیست -> تمساح
جمع آن -> انان
جنس خشن -> نر
جهالت -> نادانی
خانه های ریز عکس -> ترام
خبر تازی -> نبا
خشک -> یبس
خوراک طیور -> دانه
خوش گذران -> کامران
درجات -> رتب
دزدیدن -> ربودن
دلسوزی -> ترحم
دهان عرب -> فم
دوستی -> حب
دیوار کوتاه -> نرا
رادمرد -> جوانمرد
راندن -> دفع
رایحه -> بو
رشد -> نمو
زانو نرسان -> ال
ساختار -> ترکیب
ساز مولانا -> نی
سازی بادی -> سرنا
سازی زهی -> پیانو
ستوده -> حمید
سمبولیک -> نمادین
شامل شدن -> عم
شراع -> بادبان
شعله آتش -> الاو
شهر جشنواره -> کن
شکم بند -> گن
صبر زرد -> الوا
ضربه سر فوتبالیست -> هد
ضمیر وزنی -> من
ظهر -> نیمروز
غرامت -> تاوان
قوت لایموت -> نان
قومی کهن -> ماد
گفتگو -> محاوره
گل ته آب -> لجن
گهواره -> مهد
گوسفند ماده -> ارن
مالامال -> پر
ماه پاییز -> ابان
محل تغذیه جنین -> ناف
مشهور -> نامی
مظهر زیبایی -> ماه
مقابل ارزان -> گران
ملایم -> نرم
منقار کوتاه -> نک
مهارت -> تبحر
مکان -> جا
نان خشک -> کنس
نژاد -> نسب
نفرت انگیز -> منفور
همه دارند -> نام
واقعی -> راستین
ورزش رزمی -> تکواندو
وسیله اضافی احتیاطی -> یدک
وسیله بازی -> توپ
وسیله داد و ستد -> پول
کارها -> امور
کتاب نوشتن -> تالیف
کشور خوشبختی -> یمن
کشوری صنعتی -> المان
کلاه فرنگی -> هت
یار سوزن -> نخ
یار مرد -> زن
یارو -> فلانی