جواب مرحله 8 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 8 جدولانه یک

جواب مرحله 8 جدولانه یک

آدمی را لازم است -> آدمیت
اثر کافکا -> مسخ
باهوش -> تیز
زمین پرسود -> زرخیز
شرح ، تفسیر -> وستی
فرستادن -> صدور
فیلم اسپیلبرگ -> راستی