جواب مرحله 268 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 268 جدولانه یک

جواب مرحله 268 جدولانه یک

آش انار -> ناربا
آگاهی خواستن -> استعلام
آهنگ کردن -> قصد
اثری از شهره وکیلی -> من حرف دارم
اثری از مهشید نوری -> کوچ پرستوها
احتیاج -> نیاز
از بخش های اراک -> فراهان
از هنرهای نمایشی -> تیاتر
امتداد یافته -> ممتد
امر از ساییدن -> سا
ای دل -> دلا
بچه می کشد -> قد
بدن -> جسم
بسیار سخت و محکم -> آهنین
به کمال خود نرسیده -> نارس
بوته خار -> خاربن
بیماری -> دا
بیماری پوستی -> جرب
پارچه مالیدنی -> نمد
پی بندی زیربنا -> زیرسازی
تمام و کل -> همه
ثنا -> سپاس
جابه جایی هوا -> باد
جانشینی -> نیابت
حرف خوردنی -> نون
حرف ربط -> که
حرف فراری -> جیم
حشره چوبخوار -> موریانه
حمد -> مدح
خوب نیست -> بد
داد و ستد -> بده بستان
دانا -> فهیم
درختی با چوب گرانبها -> آبنوس
دروغین -> پوشالی
راستگو -> صدیق
رفوزه -> رد
روی و صورت -> چهره
زیرپا مانده -> له
شامل شدن -> عم
شمع -> موم
ضروری -> وایا
طلا -> زر
فیلمی از حمید بهمنی -> آن مرد امد
گیاه نیشکر -> نی
مبارزه -> رزم
محصول آسیاب -> آرد
مرکز کهکیلویه و بویراحمد -> یاسوج
مزه دلچسب -> شیرین
مسخره کردن -> تمسخر
مظهر سبکی -> پر
مقابل مد -> جزر
موی مجعد -> فر
میل و هوس -> هوا
میوه و محصول -> بر
نابود و فاسد -> تباه
ناشنوا -> کر
نام مجنون -> قیس
نزاکت -> ادب
نوعی پارچه پشمی ضخیم -> ماهوت
هلاک -> تلف
همانند و برابر -> یکسان
واحد وزن روسیه -> پوت
کشته شدن در راه خدا -> شهادت
یاور ستمدیده -> دادرس
یک تصویر از فیلم سینمایی -> پلان