جواب مرحله 267 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 267 جدولانه یک

جواب مرحله 267 جدولانه یک

اثر ایرج پزشک زاد -> ماشاالله خان در دربار هارون الرشید
اثر روسو -> غیب گوی روستا
اثر علی شریعتی -> ما و اقبال
از استان ها -> کرمانشاه
از حشرات گزنده -> ساس
از سیارات -> نپتون
از ماه های میلادی -> مارس
اولاد پیامبر -> سادات
ایزد -> بغ
با تجربه -> جهاندیده
بدبخت -> شقی
برابر -> یر
برهنه -> رت
برکنار کردن -> خلع
پایان نامه -> تز
پایتخت نپال -> کاتماندو
پرچم -> لوا
پهلوان -> یل
پوشاک -> البسه
پول و سرمایه -> دست مایه
تربیت کننده -> مربی
تکرار حرف خوردنی -> نن
جریمه فوتبالی -> پنالتی
جنین -> رویان
جوانمرد -> راد
جوی خون -> رگ
حالی کردن -> تفهیم
حرف فاصله -> تا
حوادث -> وقایع
حیوان نجیب -> اسب
خراب -> ویران
خرده گرفتن -> ایراد
خواب نیست -> بیدار
خودداری از خوردن غذا -> امساک
خوش قدم -> نیک پی
خوشحال -> شاد
درست دانستن -> تایید
دشمن درخت -> تبر
دودلی -> ریب
رطوبت -> نم
رمق -> نا
زمان سنج -> تایمر
سپهر -> آسمان
سخن زیادی -> ور
سر -> راس
شادباش گفتن -> تبریک
شهر فرانسه -> مارسی
شیوا -> رسا
صف -> رده
ضمیر بیگانه -> یو
ضمیر غایب -> او
طرف -> سو
طریق -> راه
عدد ورزشی -> دو
عود -> ند
فضای خالی از هوا -> خلا
فوتبالیست برزیلی -> نیمار
قوی جثه -> تناور
گرداگرد دهان -> نس
گستاخ و بی باک -> جری
گل سفید خوشبو -> نسرین
گمان -> شک
ماده ای که بر چیزی بمالند -> اندود
متلاطم -> مواج
مدخل -> دهانه
مذکر -> نر
مژده آوردن -> تبشیر
مکان پر خطر -> ناامن
میوه نکو -> به
نخ بافتنی -> کاموا
هزار کیلو -> تن
همه -> کلا
وحشی -> دد
وسیله ورزشی -> توپ
کاندید -> نامزد
کدر -> مات
کشور آفریقایی -> گابون
کنایه از به خود بالیدن -> کلاه کج نهادن
کنایه از جاسوسی کردن -> ادم فروشی