جواب مرحله 266 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 266 جدولانه یک

جواب مرحله 266 جدولانه یک

آشپز -> طباخ
آغوش -> بر
آمرزیده شده -> مغفور
ادم بسیار جدی -> یبس
ارنب -> خرگوش
از آثار زیبای بیستون -> تخت شیرین
از رنگ ها -> حنایی
از سازهای موسیقی -> پیانو
از علائم نگارشی -> آکولاد
استوار -> قایم
اصطبل -> اخور
بزرگی،شکوه -> فر
بسوی -> الی
بعد از قهر -> آشتی
پاکی -> طهارت
پایین کوه -> دامنه
پچ پچ کردن -> نجوا
پسوند دال بر زمان -> ان
پلوی آبکش نشده -> کته
پولک ماهی -> فلس
جانوری از رده دو زیستان -> وزغ
جراحت -> زخم
چرخ تانک -> شنی
چرک زخم -> رم
چغندر پخته -> لبو
حرف شگفتی -> وا
حرف ندا -> ای
حرف همراهی -> با
حمام بخار -> سونا
خانه -> سرا
خدای هندی -> ویشنو
خرده گیری -> ایراد
خط کش زسم -> تی
دچار شدن -> ابتلا
دستور -> امر
دشمن سخت -> لد
دوای بیمار -> شربت
دیالکتیک -> جدل
راز -> سر
راهنمای کالا -> بروشور
رستگار -> رشید
رنجوری -> دا
روزه -> صوم
زیر پا مانده -> له
ساز جاری -> رود
ستون دین -> نماز
سرافکنده و شرمنده -> خیط
سوره مردم -> ناس
سیاهرگ -> ورید
سید -> اقا
شامه نواز -> بو
شور و غوغا -> های و هوی
شکل و هیئت -> زی
صدمه -> آک
صفت سرو -> سهی
ضربه با نوک پنجه پا -> تی پا
طلبکار و وام دهنده -> داین
عاقل -> دانا
غریبه -> ناشناس
فرستاده -> گسیل
فیل دریایی -> مرس
قائم به ذات -> جوهر
گشتن به دنبال راه حل -> چاره اندیشی
گوسفند ماده -> میش
گوشت کبابی -> راسته
گیاه چهار پا -> شبدر
لاستیک ماشین -> تایر
متحیر -> هاج
مجری وصیت نامه -> وصی
مجلل -> باشکوه
مدارک -> اسناد
مژده -> نوید
ملایم -> نرم
موافق و همسخن -> دمساز
نادان -> جاهل
ناطق -> گویا
نام دخترانه -> فریبا
نت مخمور -> می
نزدیکی -> جوار
نه سرد و نه گرم -> ولرم
نوعی ظرف مسی بزرگ -> اب گردان
همخانه -> همسرا
همراه زنجیر -> غل
همسخن -> صاحب
هنوز شاد نشده -> شا
واژه شگفتی -> اوه
واژه فقدان -> هیچ
کشاورزی -> فلاحت
کشور آفریقایی -> غنا
کشور میمیون -> یمن
یازده -> اا
یک حرف و سه حرف -> دال