جواب مرحله 265 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 265 جدولانه یک

جواب مرحله 265 جدولانه یک

اثری از فریده شجایی -> زیر سایه بخت
از چاشنی ها -> رب
از خواهران برونته -> آن
از شهرهای استا قزوین -> سیردان
از نت ها -> می
بدهی ها -> دیون
بی سواد -> امی
بیماری پوستی -> گال
بیماری توهم -> پارانویا
بیماری خونی ارثی -> تالاسمی
بیماری سگی -> هاری
پادشاه موسیقی جهان -> بتهوون
پاک کردن -> زدودن
پایتخت فراری -> رم
پروتئین گیاهی -> سویا
پیری -> کهولت
تابلویی از اسماعیل آشتیانی -> قهوه خانه
توانایی -> بنیه
جاده کوتاه -> ره
جدانشدنی -> لاینفک
حرص ورزیدن -> طمع کردن
حزب و انجمن -> کمیته
خانه شعرا -> بیت
خو -> عادت
درخت جنگلی -> راش
دوستی -> ولا
رشک برنده -> حسود
رفوزه -> رد
رگ پشت -> ابهر
روحانی زرتشتی -> مغ
زبان فارسی امروزه -> دری
ساختمان ها -> ابنیه
سدی بر جاجرود -> لتیان
سرای مهر و کین -> دل
سگ گزنده -> هار
سمت -> سو
شخص و فرد -> کس
شماره -> عداد
شمشیر -> تیغ
شوهر خواهر -> ایزنه
شکوه و زیبایی -> افرند
شیرینی پز -> قناد
شیوه رفتار -> پویه
صوت -> آوا
طول عمر -> سن
ظرف سرکه -> کپ
عبودیت الهی -> خداپرستی
عسل و شهد -> شرو
علامت جمع -> ها
عمل گزیدن -> نیش
عید روزه داران -> فطر
غنی -> دارا
فیلمی از شجاعی فرد -> میگرن
قاصد سلیمان -> هدهد
گل نرم -> لای
گواه -> هنی
گوسفند جنگی -> راک
ماه سرد -> دی
مثل و مانند -> تا
مجله و مطبوعه -> نشریه
محصول -> فراورده
معروفترین پادشاه صفویه -> شاه عباس
مقابل آستری -> رویه
مهره دوم گردن -> اسه
مونس -> الیف
مکر و حیله -> فریب
نقاش معروف فرانسوی -> هانری روسو
همانند و برابر -> یکسان
همراه کوپال -> یال
کشاورز -> دهقان
کلام درویش -> یاوه