جواب مرحله 264 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 264 جدولانه یک

جواب مرحله 264 جدولانه یک

آینده -> آتی
ابلیس -> بومره
اثر مارسل پروست -> در جستجوی زمان از دست رفته
احتکار کننده -> محتکر
از معروفترین نقاشان معاصر -> کمال الملک
اندرز -> پند
برتر از گوهر -> هنر
به طرف راست مایل شدن -> تیامن
بی اثر شدن نقشه -> نقش بر آب شدن
بی تاب -> کلافه
پادشاه -> کیا
پارچه ای لطیف و سبک -> فلانل
پاره آتش -> شرر
پایتخت نیجریه -> ابوجا
پایین -> فرو
پست -> دنی
پیرمرد -> پاراو
تئاتر -> تماشاخانه
تالیف کردن -> تدوین
تشنه فریب بیابان -> سراب
تنبل جالیزی -> کدو
جایز -> روا
جریان هوا -> کوران
خام و ناپخته -> کال
خشت پخته شده -> آجر
دارای طبع جوانمردانه -> رادمنش
دانه خوشبو -> هل
دستور -> امر
دیدار -> لقا
ردا -> بالاپوش
روش و طریق -> منوال
زمستان عرب -> شتا
زمین دار -> فیودال
زندگی کردن -> زیستن
زهر -> سم
سال گذشته -> پار
ستمکارانه -> جابرانه
سرهنگ -> کلنل
شاحه ای از علم فیزیک -> ترمودینامیک
شر -> بدی
شرمساری -> خجالت
شستشوی بدن -> استحمام
علامت جمع فارسی -> ها
علف خشک -> کاه
علم و معرفت -> درایت
عمل جهیدن -> پرش
غوطه خوردن در آب -> آبتنی
فانوس دریایی -> فار
فرزند -> ولد
فیلمی با بازی النازشاکردوست -> بی وفا
فیلمی به کارگردانی خسرو سینایی -> هیولای درون
قتل عام -> کشتار
گداختن -> ذوب
لطیف -> نرم
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه -> وند
لنگ و ناقص راه رفتن -> شلیدن
لوس -> ننر
مراسم یادبود -> یادواره
مقابل -> ازا
مقابل نسیه -> نقد
مورچه شاعرانه -> مور
نام مادر کورش بزرگ -> ماندانا
نوعی ارابه -> درشکه
نوعی گهواره -> ننو
نیکویی -> حسن
واحد شدت جریان برق -> آمپر
وارفته -> شل
وسعت -> فراخی
وسنی -> هوو
کجاوه -> تخت روان
کشور آفریقایی -> مالاوی
کشور آمریکای مرکزی -> هندوراس
کماندار باستانی -> آرش
کوبیدن -> دق
کوشایی و چالاکی -> تخشایی