جواب مرحله 261 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 261 جدولانه یک

جواب مرحله 261 جدولانه یک

آب منجمد -> یخ
اثر محمد مسعود -> در تلاش معاش
از اپراتورهای تلفن همراه -> تالیا
از خطوط -> نستعلیق
اززنرم تنان شبیه حلزون -> لیسه
اسم ترکی -> اد
اقیانوس -> دالای
بشقاب بزرگ -> دیس
بو کردن -> اشمام
بوی ماندگی -> نا
بی سر و صدا -> سوت و کور
بیماری -> دا
پایتخت پرو -> لیما
پشته -> تل
پول ترکیه -> لیر
پیوسته رفتن -> استمرار
تداوم بخشیدن -> تمدید
ترکیدن -> پکیدن
تمام و کامل -> تام
تیره ساختن -> کدر
جای نشستن -> نشیمن
جنس به ظاهر قوی -> نر
جوانمرد و بخشنده -> راد
چش درد -> رمد
چوب پهن -> تخته
حرف فاصله -> تا
حرف همراهی عرب -> با
حیوان مکار -> روباه
خالق کمدی الهی -> دانته
خالکوبی -> تاتو
خجسته -> سعد
خدا -> اله
خشک و شکننده -> ترد
دام -> تله
دام ماهی -> تور
در نلنوایی بجویید -> تنور
درخت جنگلی -> راش
دشوار -> سخت
دعوت نشده -> ناخوانده
دومین -> ثانوی
راهنما -> هادی
رشته کوه اروپایی -> آلپ
زندان پرنده -> قفس
زوج -> جفت
زیبا و قشنگ -> شیک
سرزنش کردن -> طعن
سوگند -> قسم
شتر بارکش -> لوک
شهر اصفهان -> کاشان
شکر مصنوعی -> ساخارین
عادت -> خوی
عدد ورزشی -> دو
عضو دستگاه گوارش -> روده
عوض کردن هوا -> تهویه
فاقد -> عاری
فلز پر مصرف -> آهن
فیلمی از جان فورد -> مردی که لیبرتی والا
فیلمی با بازی حسین پناهی -> چاووش
قاشق بزرگ -> ملاقه
گریز -> چاره
گوسفند ماده -> میش
ماشین چاپ سریع -> رتاتیو
معما -> چیستان
میان -> لا
میوه نکو -> به
ناپسند داشتن -> اکراه
نمونه خروار است -> مشت
نیس و پوچ -> هیچ
وحشی -> دد
وسیله دفاعی زنبور -> نیش
کتاب زرتشتیان -> اوستا
کشور آمریکای شمالی -> هاییتی
کشور اروپایی -> لیتوانی
کلام پرسش -> ایا
کلمه درد -> اخ
کم جرات -> ترسو
کوتاه شده -> مرخم
یاری -> مدد
یکی یکی -> دانه دانه