جواب مرحله 260 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 260 جدولانه یک

جواب مرحله 260 جدولانه یک

آب ویرانگر -> سیل
آبشاری در لرستان -> تاف
آرایش قدیمی ها -> بزک
آسیب -> کوب
از روی اضطرار -> قهری
از مقاطع تحصیلی قدیم -> راهنمایی
اسب چاپار -> یام
الفبای موسیقی -> نت
انس گرفتن -> خو
انکار کننده -> منکر
اهل هند -> هندو
با چین آید -> شکن
برج کج -> نل
به هدف رسیده -> نایل
بوی خوش -> نکهت
بی قید و بند -> رها
بیماری در دار المجانین -> روانی
پاک و پاکیزه -> نزیه
پرخاش -> تشر
پژواک -> انعکاس
پس انداز -> ذخیره
پهلوان -> یل
پیغمبری -> نبوت
پیوچ گرایی -> نهی لیسم
تازیانه -> قد
تحریم -> بایکوت
تکرار سخنی -> بازگو
جایگاه -> ماوا
جنس مذکر -> نر
چادر زیر پوش -> ردا
چادر زیر پوش -> سرادق
چرب زبانی -> طرب
چیز -> شیی
چیز داغ است و صفت چای -> لبسوز
خاصیت -> ویژگی
خانه شاعر -> بیت
خرابه -> یباب
خوش گذران -> عیاش
دانه های نباتات -> حبوب
درد -> الم
دل آزار کهنه -> نو
دلیری -> رشادت
دهان -> کب
رسول خدا -> نبی
رطوبت -> نم
رنج و خستگی -> تعب
رنجوری -> دا
زن گندمگون -> سمیرا
سخن زیر لب از خشم -> ژک
سر و سامان -> نوا
سردار اشکانی -> سورنا
سنجش -> قیاس
سوبسید -> یاران
شایورد -> هاله
شوخ -> بذله گو
شک -> دو دلی
صریح اللهجه -> رک
ضمیر سوم شخص مفرد -> او
عدد مجهول -> اند
عیب و عار -> ننگ
غذای نذری -> آش
غنچه صورت -> لب
غنیمت شمردن -> مغتنم
فاضلاب -> اگو
فقیر -> بی بضاعت
فیلم شهرام شاه حسینی -> آقای هفت رنگ
قوت لایموت -> نان
گاز تنفسی -> هوا
گران نیست -> ارزان
گودال -> بغ
متداول -> رایج
مثل و نظیر -> همتا
مجانی -> زب
مرکز کانادا -> اتاوا
معشوقه رامین -> ویس
مقطع -> برش
موبیز -> الک
موزیک نظامی -> مارش
میوه ساوه -> انار
ناپیدا -> غیب
نام امام هشتم -> رضا
نام دخترانه -> لادن
نامرتب -> مشوش
هستی دادن -> تکوین
هوو -> وسنی
وسیله آرایش خانم ها -> سرخاب
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کلام و سخن مفید -> جمله
کلامی برای شگفتی -> وخ
کنده کاری روی چوب -> مبت
یازده -> اا
یکی از فنون کشتی -> برات