جواب مرحله 259 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 259 جدولانه یک

جواب مرحله 259 جدولانه یک

ابزار زمین شویی -> طی
ابزار شالیکوبی -> دنگ
اثر جیمز جویس -> دوبلینی ها
ادامه مطلب -> ذیل
از افعال ربطی -> بود
از اناجیل اربعه -> متا
از گازها -> کلر
از لوازم نقاشی -> ماژیک
اندام پرواز -> بال
بازداشت کردن -> جلب
به کمال خود نرسیده -> نارس
بیماری مزمن ریوی -> امفیزم
پایتخت کشور کومو -> مورونی
پایندگی وجاودانگی -> ابدیت
پنهان کاری -> دس
پیاپی شدن -> توالی
تبار -> دودمان
تکیه دادن -> لمیدن
جزا -> مکافات
جواب های -> هوی
حرف همراهی عرب -> مع
حلال رنگ -> تینر
درخت صنوبر -> تنب
دست نخورده -> بکر
ذره باردار -> یون
رد کردن -> نفی
رشد -> نمو
روحانی زرتشتی -> مغ
روز آینده -> فردا
روسیاه مطبخ -> دیگ
روشنایی اندک -> سو
زبانه آتش -> لهیب
سازمان اطلاعاتی اسرائیل -> موساد
سختی و عذاب -> وبال
سستی اعضای بدن -> فتور
شماره نخستین -> یک
شهر بندری ژاپن -> هیروشیما
شهر بی قانون -> هرت
شکست نور -> انکسار
صد متر مربع -> ار
صمغ ساقه گون -> کتیرا
صمغ سوزاندنی -> کندر
ضمیر عربی -> انت
طاقچه -> رف
عزا -> سوگ
فاصله دارد -> دور
فیلمی از منوچهر مصیری -> دنیا
قابل مشاهده -> مریی
قوس قزح -> نوس
گراز -> ساد
گروه مرغان قرانی -> ابابیل
گشودن و باز کردن -> استفتاح
لقب اروپایی -> کنت
مارک و نشان -> انگ
مرد جوان -> نیو
معروف شدن -> شهرت
منتشر کننده -> ناشر
موریانه -> تافشک
موی پشت لب -> بروت
ناپاک -> چرکین
نویسند دور دنیا در هشتاد روز -> ژول ورن
نویسنده اثر تاتار خندان -> غلامحسین ساعدی
نیتروژن -> ازت
واحد اختلاف سطح الکتریکی -> ولت
وقت و زمان -> موسم
کاغذ باری -> بوروکراسی
کبود رنگ -> نیلی
کشتی جنگی -> ناو
کلام پرسش -> آیا
کم پشت -> تنک
کنایه از تازه ثروتمند شده -> نو کیسه

powerbank