جواب مرحله 258 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 258 جدولانه یک

جواب مرحله 258 جدولانه یک

آشوب -> بلوا
آشکار -> مبرهن
اثر جمال زاده -> سرگذشت حاجی بابای اصفهانی
اثر صادق چوبک -> دزد قالپاق
اثر فرخنده آقایی -> یک زن یک عشق
ارجمند تر -> اعز
از زیورآلات -> گوشواره
از طرف خدا بر پیامبران نازل میشد -> وحی
استخوا کوچک پاچه گوسفند -> قلم
اولین انسان -> ادم
باز کردن -> گشودن
بازگشت صوت -> اکو
بخشش -> وهب
بزرگ داشتن -> تجلیل
بنیادین -> اساسی
بی مو -> کل
پدر رستم -> زال
تاجی از گل -> بساک
تری و نمناکی -> بلل
تومور -> غده
تیره ساختن -> تکدیر
تیزهوشی -> ذکاوت
ثروت -> مال
جایزه آکادمی هنرهای سینمای آمریکا -> اسکار
جستجو -> کاوش
جمع کردن افکار -> تمرکز
جهش -> خیز
جوانمرد و بخشنده -> لوطی
حرف تعجب -> وا
حکم مقام رسمی -> ابلاغیه
خانه عرب -> بیت
خوبی -> نکویی
خونبها -> دیه
خیار دشتی -> بک
دوست و یار -> ولی
رضا و تسلیم -> قناعت
رنگارنگ -> ملون
روش و طریقه -> منوال
زدنی به سیگار -> پک
زمان حاضر -> حال
سال گذشته -> پار
سر و صدا و جنجال -> قیل و قال
سرانجام -> بالاخره
سستی اعضای بدن -> خدر
سکوت کردن -> زبان بستن
شرح و بسط داده شده -> مبسوط
شش -> ریه
صدا -> صوت
طرف -> ور
طرف چپ -> یاسر
عضو پرواز -> بال
عضو گیاه -> برگ
عقبه و بازتاب -> پیامد
غزال -> آهو
فلزی است قابل تورق -> قلع
فیلمی با بازی باران کوثری -> قصه ها
قطار برقی درون شهری -> تراموا
گروه ورزشی -> تیم
گیاه خاردار بیابانی -> گون
گیج -> منگ
لذت بردن -> حال کردن
مادر عرب -> ام
مار عظیم الجثه -> بوا
مرغابی -> بط
مزه دها جمع کن -> گس
مهیا -> آماده
موطلایی -> بور
موی پیشانی -> طره
نوعی شانه -> برس
نیروها -> قوا
نیم صدای زنبور -> وز
هزار کیلو -> تن
واحد سطح -> ار
واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
واژگون -> سرنگون
کاغذ نقش دار مخصوص خوشنویسی -> ابروباد
کشتی و زورق -> قایق
کمانگیر باستان -> ارش
یادداشت کردن -> ثبت
یار دیرین آفتابه -> لگن
یاری شده -> منصور