جواب مرحله 256 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 256 جدولانه یک

جواب مرحله 256 جدولانه یک

اب نزدیک زمین -> مه
اثر قلم -> خط
اثرغلامحسین ساعدی -> واهمه های بی نام و نشان
از پسوندها -> گون
از حواس پنجگانه -> لامسه
از شعرای بنام آذربایجان -> همام تبریزی
از شهرهای استان گیلان -> ماسوله
بازیگر زن سریال ترانه مادری -> هما روستا
بانگ چوپان -> هی
بخت و شگون -> فال
بخشی از یک سازمان -> ناحیه
بردگی -> اسارت
برگه کاغذ -> ورق
بلندی -> اوج
پاک و پاکیزه -> طیب
پرستار کودک -> للهه
پژمرده -> افسرده
ترسناک -> هایل
تصدیق روسی -> دا
تندرستی -> سلامت
تنها -> یکه
جاده شمال -> هراز
جناح لشکر -> میسره
چربی و پیه -> دسم
چرم براق -> ورنی
حرف ربط -> تا
خشکی -> بر
درختی شبیه درخت انار -> اس
دسته و صف -> رده
دفعه -> مر
دلو -> سطل
دوست -> یار
رانده شده -> رجیم
رسوب قنات -> لای
رود فرانسه -> رن
رودی که به دریاچه همون میریزد -> هیرمند
رویداد -> ویزا
ریشه -> بیخ
زمین خشک و بایر -> موات
شوخ و طریف -> شنگ
طعام رقیق -> آش
طلا -> زر
عدد مهاجم -> ده
علامت جمع -> ها
عمل و پیشه -> کار
عمیق و ژرف -> گود
غم -> هم
فیلم سیاسی معروف -> زد
گرم و سوزان -> حار
لقب اروپایی -> کنت
محل عبور -> راه
مدعی العلوم -> دادستان
مشک -> خی
مغرور -> متکبر
ملاقات -> دیدار
میدان جنگ -> معرکه
نزول -> هبوط
نوبت بازی -> داو
نوک کوه -> قله
همسر مرد -> زن
واحدی در ارتش -> هنگ
وجود دارد -> هست
وسیله تزریق -> سرنگ
وصف کردن -> نعت
ولی -> لیکن
کوچکتر از بخش -> دهستان
یکدلی -> یکرنگی
یکسان -> یکنواخت