جواب مرحله 255 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 255 جدولانه یک

جواب مرحله 255 جدولانه یک

ابله -> نادان
اثر ابوتراب خسروی -> رود راو
ادیب -> سخن ور
ارج نهادن -> تقدیر
از درختان همیشه سبز -> شمشاد
از رنگ های اصلی -> آبی
از گیاهان دو لپه ای -> لوبیا
از مراکز استان ها -> تبریز
افزایش نعمت -> برکت
افسر -> تاج
اموال دزدی میخرد -> مالخر
ایجاد بی نظمی کردن -> اخلال
با هم جنگیدن -> تخاصم
بالابر خودرو -> جک
بخل و خست -> شح
بدنامی -> ننگ
بدوی -> اغازی
بغل -> آغوش
بنیانگذار مذهب بودایی -> بودا
بوی ماندگی -> نا
پرچم -> رایت
پست الکترونیکی -> ایمیل
تا پایان تاریخی معین -> لغایت
توانایی -> یارگی
توت فرنگی درختی -> حرمله
جارو کردن -> روفتن
جای اتومبیل -> گاراژ
جای پر درخت -> شخسار
چشم انداز -> دور نما
چه وقت -> کی
خداوند -> یزدان
خوب -> نکو
درخت زبان گنجشک -> ون
درها -> ابواب
درهم شدن -> تداخل
روزانه -> یومیه
زود باور -> ساده دل
سر و سامان دادن -> اصلاح
سلول -> یاخته
سنایشگر -> حامد
شاد و مسرور -> کیفور
شکسته شده -> غسیل
صندوق مرده -> تابوت
ضروری -> لازم
ظرف مخصوص یخ -> یخدان
عزم -> اراده
علم وراثت -> ژنتیک
عمل و کردار -> کنش
غزال -> آهو
فیل دریایی -> مرس
قبر -> گور
قلبش مجروح است -> دل ریش
قوم آتیلا -> هون
گرفتگی زبان -> تا تا
گوشی شرکت اپل -> آیفون
گوناگون -> مختلف
گیسو -> موفق
ماه سرد -> دی
محل نگهداری کالا -> انبار
مخفف اگر -> ار
مزرعه برنج -> شالیزر
معلم مدرسه ابتدایی -> آموزگار
من و شما -> ما
ناگزیر -> وادار
نزد عرب -> لدی
نشانه مفعولی -> را
نصیب -> سهمیه
نلمراد -> ناکام
نمد زین اسب -> ادرم
نوعی بیماری جلدی -> اگزما
نوعی شیرینی -> تر
هضم شدن -> گواردن
همسایه پاکستان -> هند
هنر نمایشی -> تیاتر
ورزش مفرح آبی -> شنا
کاستن -> تقلیل
کروکدیل -> تمساح
کلمه تعجب -> وه