جواب مرحله 253 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 253 جدولانه یک

جواب مرحله 253 جدولانه یک

ابریشم سفید -> دمسه
از افعال ربطی -> بود
بازیگر مرد فیلم گرگ و میش -> امیرحسین مدرس
بیابان -> بر
پسر بزرگ فریدون -> تور
پله پله شده -> مدرج
پولک -> فلس
تحسین فرانسوی -> براوو
ترساندین -> ارهاب
تشکر شیرین -> شکر
تیشه بزرگ -> تش
تیم فوتبال انگلیسی -> استون ویلا
جلا دادن و پرداختن -> صقل
جوی -> نهر
چسبناک -> دج
حرف همراهی -> با
حیله -> کید
خالص -> قح
خدای درویش -> هو
درامد -> عایدی
درون حاشیه -> متن
دسته و صف -> رده
دور اندیشی -> حزم
رئیس جیمز باند -> ام
رمق -> نا
روزگار -> دهر
سرو کوهی -> ابهل
سرور و خداوند -> مخدوم
سریالی ساخته احمد کاوری -> خواب بلند
سنگ عصاری -> غن
شایسته -> روا
شریک قائل شدن برای خدا -> شرک
شکستنی ورزش -> رکورد
شیوه کار -> شگرد
صدای گنجشک -> جیک
ضروری -> اضطرای
عایق نمودن -> ایزوله کردن
عمارت -> بنا
عود -> ند
فرق سر -> تارک
فریاد بلند -> غریو
فریاد بلند -> نهیب
فیگور -> ژست
فیلمی از اصغر فرهادی -> درباره الی
فیلمی از سعید سهیلی -> گشت ارشاد
فیلمی با بازی ماهایا پطروسیان -> خواب لیلا
قافله -> کاروان
قلب -> دل
گرانبها -> بهادار
گرانمایه -> فاخر
گرفتاری -> بلا
گریز -> فرار
گلزار -> گلشن
گناه بزرگ -> کبیره
گوارا -> هنی
گوشه ای از موسیقی ایرانی -> بیات
گوهر صدف -> مروارید
گیاه سمی -> هوم
لجوج -> یکدنده
مخزن قوه برق -> انباره
مدد -> نصر
مذکر -> نر
مقابل بسته -> باز
مقام -> جاه
منحنی -> کوژ
نهی از گفتن -> نگو
نیکنام -> خوش نام
هزار عرب -> الف
هلهله شادی -> هورا
همنشین برهمن -> رای
واحد پول ژاپن -> ین
کجاوه -> هودج
کوکهای روی پارچه -> بخیه
کیسه کش گرمابه -> دلاک