جواب مرحله 251 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 251 جدولانه یک

جواب مرحله 251 جدولانه یک

آشتی کردن -> مصالحه
آگاهی -> وقوف
آوای درشت -> بم
اتوبوس برقی -> تراموا
اثری از جان گالزروئی -> مردم
اثری از چارلز دیکنز -> دوست صمیمی
ار عناصر -> هلیوم
انسانها -> آدمیان
بارور -> حاصل خیز
برگه کاغذ -> ورق
بزرگواری -> مجد
بنابراین -> پس
بی باک -> دلیر
پاداش نیکی و بدی -> سزا
پارچه باریک بلند -> نوار
پارچه معیوب -> زده
پایتخت ایتالیا -> رم
پایه -> اساس
پایکوبی -> رقص
پایین تر -> فروتر
پلیدی -> رجس
پیکر کرده -> جسد
تاج خروس -> کرت
تعمیر -> مرمت
تفسیر کننده -> مفسر
ته نشین شدن -> رسوب
جمع کردن -> ضم
چاشتگاه -> ضحی
چندین منبر -> منابر
چوب سوزاندنی -> هیمه
حیله -> کید
خاندان -> قوم
خطر کردن -> ریسک
درنده -> سبع
ذوق و شوق -> وجد
راوی رودکی -> ماج
زمان بی پایان -> ابد
زندان -> سجن
زهر -> سم
ستوده شده -> ممدوح
شاگرد -> کاراموز
ظلمانی -> غاسق
عاقبت کار -> سرانجام
عالم وهم و خیال -> هپروت
فریب دادن -> خدع
فهم و دریافت -> ادراک
فیلمی با بازی ایرج قادری -> لبه تیغ
قصری که سنمار ساخت -> خورنق
قلعه -> اورا
گریه و زاری -> مویه
ماه گرفتگی -> خسوف
محل کار کارمند -> اداره
مدت عمر -> سن
معرکه -> هنگامه
مغز سر -> مخ
مقابل وارد -> صادر
مقام قهرمان -> اول
نابود -> محو
ناپسند -> بد
نت میانی -> لا
نعره -> صیحه
نویسنده بانو کراداک -> سامرست موام
نویسنده معاصر اهل چک -> میلان کوندرا
نیش زدن -> گزیدن
هجوم و حمله -> سورن
هدیه چهره گشایی -> رونما
همنشین -> منادم
هواپیمای عجول -> جت
واحد وزن -> کیلو
وسیع و بزرگ -> پهناور
کبوتر دشتی -> یمام
کشور برج ایفل -> فرانسه
کلام پرسش -> ایا
کلاه جنگی -> خود
کوشش -> جد
کوکب -> تارا