جواب مرحله 250 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 250 جدولانه یک

جواب مرحله 250 جدولانه یک

آجر لعباب دار -> کاشی
آیین -> مسلک
اثر امیل زولا -> وحش انسانی
اثر بالزاک -> باباگوریو
اثر جعفر مدرس صادقی -> دوازده داستان
اثر صادق چوبک -> یک شب بی خوابی
از پرندگان گردن دراز -> لک لک
اشاره به دور -> آن
الفبای موسیقی -> نت
انتقال فوتبالی -> ترانسفر
باب روز -> مد
بالین -> بستر
بخشی از سوره -> آیه
برکت آسمان -> باران
بیماری -> دا
بیماری -> هراس
پایتخت کانادا -> اتاوا
پرتو نگاری -> رادیو گرافی
پرنده سعادت -> هما
پسوند شباهت -> سا
پور -> پسر
تن پرور -> تنبل
تندرست -> سالم
ته نشین شدن -> رسوب
تیم فوتبال اسپانیایی -> بیلبایو
جانبداری -> تعصب
جای بازگشت -> ماب
چهره -> رو
حرف دهن کجی -> یی
حرف نداری -> بی
حرف همراهی عرب -> مع
خاک صنعتی -> رس
خطاب بی ادبانه -> هی
خطاب محترمانه -> جناب
خود رای بودن -> استبداد
دریای عرب -> یمین
دست عرب -> ید
دستگاه خنک کننده -> کولر
دوستی -> ود
رسته -> ردیف
رها -> ول
رود آلمان -> راین
زشت -> بد
زمان بی نهایت -> ابد
زوبین -> مک
سا زشاکی -> نی
سایه -> نش
سمی -> زهر آگین
سنگستان -> حره
شهر خراسان جنوبی -> قایم
شهر رازی -> ریا
شکوه -> فر
صنم -> بت
عدد خیطی -> سه
عدد منفی -> نه
عمل بریدن -> برش
عوض و جانشین -> بدیل
فرو کشیدن -> جر
فلز رسانا -> مس
فیلمی از یرادران کوئن -> یک مرد جدی
گدا -> سایل
گرفتار -> اسیر
گریز -> فرار
گمان بردن -> ظن
گیاهی از تیره آلاله ها -> ادنیس
مانع -> سد
مجموعه -> ست
مجوس -> گبر
مرتجع لاستیکی -> کش
مژده -> بشارت
مساوی -> یر
معتدل -> میانه رو
مقدمه -> پیش درآمد
مکان -> جارو
مکر -> فریب
میوه گرمسیری -> آناناس
نشانه مفعولی -> را
نفع -> سود
نوعی نان -> سنگک
نیا -> جد
نیز -> هم
هرچیز دارای نیرنگی -> کدیر
همسر کنت -> کنتس
واحد سطح -> ار
ویتامین جدول -> کا
کرسی واعظ -> منبر
کشور آفریقایی -> مالی
کفش چوبی -> سندل
یاری گر -> ناصر