جواب مرحله 249 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 249 جدولانه یک

جواب مرحله 249 جدولانه یک

آب در لغت محلی -> آو
آبرو،اعتبار -> وجهه
آحاد -> یکان
آخرین لباس -> کفن
آسیب -> لطمه
آغوش -> بر
ابزار مکانیک -> آچار
ارزش،اعتبار -> شان
از آثار تاریخی ابلام -> پل گاومیشان
از آحاد وزن -> چارک
از ادات استفهام -> ایا
از حبوب خوراکی -> باقلا
از گلها -> رابو
استخوان بندی -> اسکلت
اشاره به دور -> آن
الهه آب -> اناهیتا
انبار کشتی -> خن
اندیشمندان -> فکور
اول امری -> وحله
این مکان -> اینجت
بخت آزمایی -> لاتاری
برابر -> یر
برادر -> دادا
برتر -> تاپ
برخوردار -> بهره مند
بزرگ منشی -> نب
به معنی بگو -> قل
بی قید و بند -> رها
پایین حوض -> تگ
پرتابه انفجاری -> بمب
پشتگرمی -> اتکا
پنهان کردن -> نهقته
ترستاک -> مهیب
تفاله چغندر -> ملاس
توده غله -> خرمن
جریمه -> جزا
چله کمان -> وتر
چندین کتاب -> کتب
حرف بیست و سه -> فا
حرف فاصله -> تاک
حمام تکی -> وان
حومه طهران -> طالقان
حیوان -> جانور
خاک سفالگری -> رس
خوش زبان -> بامزه
درخت انگور -> تاک
دست افزار -> ابزار
دورویی -> ریا
ردیف -> رسته
رنگ مو -> مش
زاری -> ناله
زغال سنگ مرغوب -> کک
زیستگاه -> بوم
سال گذشته -> پار
ساکنان محل -> اهالی
سایه -> نش
سخا -> جود
سرامیک زینتی -> کاشی
سرمایه -> راس المال
سمت راست -> یمین
سنجش -> قیاس
شگرد -> فن
شهر توت -> کن
شهر کرمان -> راور
صندوقچه -> درج
ضد نسیه -> نقد
عظیم الجثه -> یقر
علامت -> اشاره
غذای شب -> شام
فرزند آدم -> قابیل
فرمان اتومبیل -> رل
فریب -> مکر
گردش -> دور
گردنکش -> مستکبر
گرو گذارنده -> راهن
گرو گذاشتن -> رهن
گندم -> آگ
لبریز -> لبالب
مایه نشاط و خرمی دل -> دل ارا
مچاله شده -> له
مخفف از او -> ازو
معلق -> اون
نرخ،ارزش -> بها
نغمه -> آوا
نم پسرانه -> ایرج
همراخ -> ملازم
واضح -> بدیهی
وجود دارد -> هست
وسیله روفتن -> جارو
کجازات -> کیفر
کشیده شده -> امتداد
یک ششم -> دانگ