جواب مرحله 6 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 6 جدولانه یک

جواب مرحله 6 جدولانه یک

تیره و تار -> کدر
جدید -> نوین
چینی دیوار -> دای
خودسر -> تک رو
سر -> راز
شهر همدان -> رزن
گفتگوی اینترنتی -> چت