جواب مرحله 248 جدولانه یک

19 فروردين 1397
جواب مرحله 248 جدولانه یک

جواب مرحله 248 جدولانه یک

آموختن -> فراگرفتن
ابزار زمین شویی -> تی
اتحادیه صنفی -> سندیکا
از چاشنی ها -> رب
از حروف الفبا -> صاد
از خدایان باستان -> را
از خوانندگان موسیقی پاپ -> نیما مسیحا
از سیارات منظومه شمسی -> نپتون
از شهرهای استان ابلام -> ایوان
از شهرهای استان قم -> جعفریه
از قمرهای سیاره اوراوس -> میراندا
از هم پاشیده -> متلاشی
اشاره به نزدیک -> اینه
بازاریاب -> ویزیتور
بازی تخته -> نرد
بازیگر فیلم شب یلدا -> فروتن
بخشی از پا -> ساق
بسیار مهربان -> ودود
بعید -> دور
بند و زندن -> لگ
پارچه لطیف زخم بندی -> گاز
پرچم -> لوا
پهلوانان -> یلان
پیمانه -> کیل
تفاله -> تخ
جای بازگشت -> ماب
حرارت -> تف
حرف ندا -> ای
خالص -> قح
خشنود -> راضی
خم کاغذ -> تا
خواسته ها -> امیال
خواننده آلبوم نفس های بی هدف -> محسن یگانه
دارایی -> مال
دریغ و اقسوس -> حیف
دست اموز -> رام
دلتنگی -> ضجر
دور کردن -> دفع
رانده شده -> رجیم
راه فاضلاب -> اگو
رتبه کارمندی -> اشل
رهرو -> مسافر
روشنایی -> ضو
زه کمان -> وتر
سارق -> درد
سال ترکی -> ییل
سخن ناگفتنی -> راز
سما -> آسمان
سوت -> صفیر
سوراخی در کوه -> غار
شایسته -> روا
شرح احوال و تذکره -> بیوگرافی
شهر شمالی -> آمل
شهری در آلمان -> دوسل دورف
شهری در ترکیه -> یوزگات
شک و تردید -> ریب
صدای ناله در گلو -> غرم
ظاهر ساختمان -> نما
عقیده -> رای
عقیم -> نازا
فیلمی از پوران درخشنده -> رویای خیس
گونه و دسته -> صنف
لوله خروجی کلیه -> میزنال
لیست غذا -> منو
محصول خباری -> نان
مرد ترشروی -> بسل
مریض -> بیمار
مسطح و هموار -> صاف
مقابل زیر -> رو
ناخشنود -> ناراضی
کشوری در جنوب غربی اروپا -> پرتغال
کلان -> بزرگ